Pracownia Hemodynamiki W Starachowicach

Starachowicka pracownia hemodynamiki z nowym kardioangiografem

Pracownia hemodynamiki Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wyposażona w nowe urządzenie do badania naczyń krwionośnych promieniami rentgenowskimi pracuje na pełnych obrotach. Zaledwie w ciągu trzech tygodni lekarze przeprowadzili na nowym sprzęcie aż 119 zabiegów m.in. koronarografii, angioplastyki, implantacji i wymiany kardiowerterów i stymulatorów. Dla porównania dodajmy, że w ciągu ubiegłego roku wykonano 1325 zabiegów. Statystyka pokazuje, jak ważną rolę dla społeczeństwa odgrywa opieka kardiologiczna świadczona przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

W drodze przetargu zakupiono pełny zestaw urządzeń wykorzystywanych na co dzień do ratowania życia i zdrowia pacjentów m.in. w ostrych stanach wieńcowych. Wysokiej klasy sprzęt medyczny stanowią ramię C, stół zabiegowy, tor wizyjny, konsole oraz rozszerzone oprogramowanie. Warty 2 160 000 zł angiograf zastąpił awaryjny, wysłużony ponad dziesięcioletni sprzęt – mówi dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Katarzyna Arent.

Nowe urządzenie do badania naczyń krwionośnych promieniami rentgenowskimi jest znacznie bezpieczniejsze zarówno dla Pacjenta, jak i dla personelu medycznego. Dawka promieniowania ograniczona została aż o 70% w stosunku do poprzedniego sprzętu – podkreśla dr n. med. Aleksander Stępień. Z kolei dodatkowe oprogramowane usprawnia pracę lekarzy i zwiększa skuteczność przeprowadzanych zabiegów. Dzięki zakupowi nowego sprzętu medycznego Pacjenci mają zapewniony wyższy poziom usług świadczonych
w zakresie hemodynamiki.

Przypomnijmy, że Pracownia Hemodynamiki wznowiła działalność w dniu 8 stycznia br. po miesięcznej przerwie związanej z wymianą urządzeń medycznych i działa siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę.