Starachowicki Plac Targowy 1

Starachowicki plac targowy jak nowy

Dobiegają końca prace prowadzone w ramach II etapu przebudowy Targowiska Miejskiego w Starachowicach. Jak informuje Marek Materek, prezydent miasta, najważniejsze, że mieszkańcy podczas zakupów nie będą  brodzić w wodzie po kostki uważając, by nie skręcić nóg na nierównych płytach chodnikowych. Koszt przebudowy placu targowego to blisko 3 mln zł.

Dzięki dobiegającej końca przebudowie Targowiska Miejskiego znaczącej poprawie uległy warunki w jakich, w dni targowe prowadzony jest handel. Istotne są, jak podkreśla prezydent, również efekty ekonomiczne dzięki zainstalowaniu nowego, energooszczędnego oświetlenia typu LED zmniejszą się koszty związane z oświetleniem placu. Natomiast dzięki budowie nowej kanalizację deszczowej wraz z przyłączem do istniejącego kolektora w drodze Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gmina zaoszczędzi do 100 tys zł rocznie, bo tyle wydawano na odprowadzanie wód opadowych z terenu placu targowego i parkingów.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Łukasza Misztala ze Starachowic. Prace przy przebudowie Targowiska rozpoczęto wiosną, w ramach pierwszego etapu utwardzono betonową kostką brukową ponad 5, 5 tys. m. kw. powierzchni placu handlowego, wybudowano nową kanalizację deszczową na terenie inwestycji wraz z przyłączem do istniejącego kolektora w drodze Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykonano remont pochylni dla osób niepełnosprawnych, wybudowano nowe oświetlenie terenu, kanalizację teletechniczną i instalację niskoprądową, utwardzono również ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, zamontowano elementy wyposażenia targowicy: wiaty śmietnikowe, kontenery na odpady.
Natomiast kolejny, II etap prac obejmował m.in.; budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenie placu, utwardzenie terenu betonową kostką brukową, ogrodzenie części objętej remontem, wykonanie nasadzeń ozdobnych krzewów ustawienie ławek i koszy.

Galeria zdjęć

Lokalizacja