Ośrodek Zdrowia W Szydłowie 10

Ośrodek zdrowia w Szydłowie po modernizacji

Zmodernizowany ośrodek zdrowia, jeden z najnowocześniejszych obiektów w powiecie staszowskim, uroczyście otwarto w Szydłowie. Zadanie współfinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”, słowami św. Jana Pawła II, uroczystość oficjalnego otwarcia zmodernizowanego ośrodka zdrowia w Szydłowie, rozpoczął Wojciech Staak, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie.

Remont placówki zrealizowany został w ramach projektu „Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie”. Zadanie współfinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 – Infrastruktura zdrowotna i społeczna, Oś 7 „Sprawne usługi publiczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniosło 85% kosztów kwalifikowanych: 1.573.654,58 zł. Całkowity wkład własny: 982.525,76 zł. Wartość projektu ogółem: 2.556.180,34 zł.

W ramach inwestycji przebudowano budynek ośrodka zdrowia, zmieniono konstrukcję dachową i sposób użytkowania części pomieszczeń piwnicy. Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie windy wewnętrznej i platformy schodowej zewnętrznej oraz poszerzenie otworów drzwiowych. Zakupiono również aparat USG i spirometr oraz sprzęt komputerowy wraz z nowoczesnym oprogramowaniem medycznym umożliwiającym wdrożenie, prowadzenie i wymianę dokumentacji medycznej zgodnej ze standardem HL7 CDA oraz obowiązującymi przepisami.

 

Galeria zdjęć

Lokalizacja