Papiery

Przez szkolenie do zatrudnienia

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 realizowany jest projekt pn. “AKTYWIZACJA-SZKOLENIE-PRACA”, którego celem jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Świętokrzyskiego pozostających bez zatrudnienia. Obecnie trwa nabór do drugiej edycji projektu, z której skorzysta 38 osób.

Projekt “AKTYWIZACJA-SZKOLENIE-PRACA” skierowany jest do mieszkańców regionu świętokrzyskiego, którzy mają ukończone 29 lat, nie pracują lub są bierni zawodowo, a także należą do jednej z grup defaworyzowanych na rynku pracy, tj.: osoby 50+, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne.

Dla beneficjentów projektu przygotowano kompleksowe wsparcie, które ma pomóc w znalezieniu adekwatnego do umiejętności miejsca pracy. Na początek uczestnicy wezmą udział w spotkaniach z doradcami zawodowymi i psychologami w celu stworzenia Indywidualnego Planu Działania. Następnie zostaną skierowani na odpowiadające osobistym predyspozycjom szkolenia, przygotowujące do wykonywania zawodu: kierowca, operator koparko-ładowarki, elektryk, energetyk, gazownik, handlowiec, księgowy/a oraz szwacz/szwaczka.
Ostatnią formą pomocy będą trzymiesięczne staże, sprawdzające w praktyce zdobytą wcześniej wiedzę, z których skorzysta 12 osób.

Pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić uczestników projektu, mogą liczyć na refundację wyposażenia lub doposażenia tworzonego miejsca pracy w wysokości do 23 372 zł.

Rekrutację prowadzą biura Akademii Przedsiębiorczości w Skarżysku-Kamiennej (ul. Rejowska 99 II p. pokój nr 201, przez cały okres rekrutacji), w Starachowicach (ul. Zgodna 2 pokój nr 4, poniedziałki) oraz w Kielcach (ul. Targowa 18 pokój nr 10, w czwartki).
Szczegóły rekrutacji na stronie Akademii Przedsiębiorczości.

Lokalizacja