Wireless Signal 1119306 1280

Bezpłatne Wi-Fi dla Europejczyków

Za pośrednictwem programu WiFi4EU Komisja Europejska zamierza propagować bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu dla mieszkańców Europy i turystów w przestrzeniach publicznych – takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie.

Budżet programu WiFi4EU na lata 2018–2020 wynosi 120 mln euro. Ze środków programu sfinansowana zostanie instalacja najnowocześniejszego sprzętu Wi-Fi w ośrodkach życia społecznego.

Każda gmina otrzyma bon WiFi4EU na stałą kwotę w wysokości 15 tys. euro. Gminy, które otrzymają bon, wskażą „skupiska życia publicznego”, gdzie zainstalowane zostaną hotspoty WiFi4EU (punkty dostępu do bezprzewodowego internetu). Mogą również wykorzystać bon WiFi4EU do częściowego sfinansowania droższych projektów.

Bony mogą posłużyć do zakupu nowego sprzętu lub modernizacji starego sprzętu i zastąpienia poszczególnych urządzeń nowocześniejszymi i lepszymi.

Beneficjenci będą wybierani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, przy czym wszystkie państwa członkowskie będą mogły otrzymać pewną minimalną liczbę bonów.

Następne zaproszenie do składania wniosków zostanie ogłoszone w dniu 07/11/2018 r. o godz. 13:00 (czasu środkowoeuropejskiego).

Wnioski mogą składać:

  • – gminy
  • – stowarzyszenia utworzone przez gminy i działające w imieniu swoich członków.

Lista kwalifikujących się podmiotów

Bon WiFi4EU pokryje koszty sprzętu i instalacji hotspotów Wi-Fi. Gminy, które otrzymają bon, powinny ponieść koszty podłączenia do internetu (abonamentu) oraz konserwacji sprzętu, aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi przez okres co najmniej trzech lat.

Więcej informacji:

https://www.wifi4eu.eu/#/home