Strażacy ochotnicy dostaną od rządu ponad 80 mln zł!

Strażacy ochotnicy dostaną od rządu ponad 80 mln zł!

Każda jednostka ochotniczej straży pożarnej będzie mogła zdobyć dodatkowe pieniądze na realizację zadań, takich jak przedsięwzięcia oświatowo-kulturalne czy związane z profilaktyką społeczną. Rząd jeszcze w tym roku chce wesprzeć ochotnicze straże pożarne kwotą 82 mln zł, a zadania realizowane do tej pory dodatkowo przez strażaków ochotników zyskają rangę ustawową.


W województwie świętokrzyskim jest 860 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego ponad 200 należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Gaszenie pożarów i pomoc przy wypadkach drogowych czy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych to podstawowe, ale niejedyne zadania ochotniczych straży pożarnych. Większość jednostek aktywnie działa również w społecznościach lokalnych, organizuje dla nich wydarzenia kulturalne, sportowe, popularyzujące kulturę fizyczną, a jednocześnie służące profilaktyce przeciwpożarowej czy propagowaniu zasad udzielania pierwszej pomocy. Strażacy obecnie z różnych źródeł starają się pozyskiwać środki na takie cele. Dzięki wpisaniu tych statutowych zadań jednostek do projektu nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, źródła ich finansowania poszerzą się o środki z budżetu państwa. Do tej pory takie pieniądze można było pozyskać jedynie na doposażenie w sprzęt czy remont remizy.

Jak informuje w swoim komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w 2019 r. ochotnicze straże pożarne na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa 82 mln zł. Według wstępnych wyliczeń każda jednostka będzie mogła wnioskować o maksymalną kwotę ok. 5 tys. zł.

Rządowy projekt znowelizowanej ustawy trafi teraz pod obrady Sejmu. O dotacje jednostki OSP będą mogły wnioskować po wejściu ustawy w życie.