Obradowała Kapituła Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

Obradowała Kapituła Świętokrzyskiej Nagrody Jakości

W dniu 1 lipca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się posiedzenie Kapituły Świętokrzyskiej Nagrody Jakości (ŚNJ). Celem konkursu jest propagowanie idei zarządzania przez jakość (Total Quality Management) poprzez wyróżnianie najlepszych przedsiębiorstw i organizacji z terenu Województwa Świętokrzyskiego, stale doskonalących się, konsekwentnie wdrażających nowoczesne koncepcje zarządzania, ukierunkowane na zaspokojenie rosnących potrzeb i wymagań klientów oraz partnerów.


Na posiedzeniu zostały ustalone m.in. kategorie nagród przyznawanych w ramach tegorocznej edycji konkursu oraz harmonogram przebiegu konkursu, tym samym zainaugurowano XXI edycję Świętokrzyskiej Nagrody Jakości.
W najbliższych tygodniach zaplanowana jest kampania promująca ŚNJ, mająca na celu zainteresowanie potencjalnych uczestników ideą konkursu i uczestnictwem w plebiscycie. Do końca września istnieje możliwość składania wniosków oraz deklaracji uczestnictwa w tegorocznej edycji konkursu. Wymagane dokumenty można znaleźć na stronie Urzędu w zakładce ,,Konkursy” lub klikając poniższy link: https://www.swietokrzyskie.pro/category/nagrody/swietokrzyska-nagroda-jakosci/ . Uroczystym zwieńczeniem tegorocznej edycji konkursu będzie Świętokrzyska Gala Jakości, planowana na grudzień br.

Sekretariat Konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju / Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce (IV piętro, pokój nr 409)
tel. 41 365 81 81, fax: 41 365 81 70; e-mail: snj@sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć