Marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, członek Zarządu Tomasz Jamka ze stypendystkami samorządu województwa dla studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu

Studenci polskiego pochodzenia ze Wschodu otrzymali stypendia samorządu województwa

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał stypendia dla młodych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, studiujących na uczelniach w regionie. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne promesy odebrały dziś przedstawicielki stypendystów Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Stypendia wręczyli marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

W tym roku stypendia otrzyma czterdziestu studentów polskiego pochodzenia z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Są to osoby uczące się na Politechnice Świętokrzyskiej oraz Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

– Stypendia finansowane są z budżetu Województwa Świętokrzyskiego i przyznawane od 2015 roku. W ciągu tych pięciu edycji wsparliśmy 237 studentów, przeznaczając na ten cel ponad pół miliona złotych – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa.

Stypendia Samorządu Województwa otrzymało do tej pory 190 studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 46 studentów Politechniki Świętokrzyskiej oraz 1 student Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Stypendyści pochodzą z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu.

– To są młodzi ludzi ludzie, których przodkowie z różnych przyczyn historycznych zostali na Wschodzie. Naszą powinnością jest ich wspierać, ponieważ są Polakami. Ich potencjał, zaangażowanie i młodość potrzebne są Ziemi Świętokrzyskiej – podkreśla Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W tym roku wpłynęły 44 wnioski o stypendia. Komisja wytypowała 40 kandydatów, którzy będą otrzymywać 250 zł miesięcznie.

– Przewidywana kwota na wypłatę stypendiów w roku akademickim 2020/21 to blisko 100 tys. zł. Trzydziestu tegorocznych stypendystów studiuje na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, a dziesięć osób na Politechnice Świętokrzyskiej – informuje Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Promesy stypendialne, z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Andrzeja Prusia oraz członka Zarządu Województwa Tomasza Jamki, odebrały dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przedstawicielki stypendystów: Anna Prokopienko, studentka czwartego roku architektury na Politechnice Świętokrzyskiej oraz Anastasiia Zaholdna, studentka piątego roku prawa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

W spotkaniu uczestniczył także dyrektor departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Maciej Długosz.

Galeria zdjęć