900a0931

Stypendia dla studentów świętokrzyskich uczelni: Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu

31 studentów świętokrzyskich uczelni pochodzących z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii otrzymało stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Promesy dla żaków odebrali (ze względu na pandemię) przedstawiciele uczelni od marszałka Andrzeja Bętkowskiego, przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i członka Zarządu Tomasza Jamki.

– Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od 2015 roku realizuje program stypendialny pod nazwą „Zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”. Na stypendia przeznaczono do tej pory 620 500,00 zł. W ciągu sześciu edycji stypendia otrzymało 277 studentów – podkreśla marszałek Andrzej Bętkowski.

– To co możemy dla Państwa zrobić jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale i przyjemnością. Liczymy, że pomożemy Wam w tym abyście tu mogli mieszkać, studiować i może zostać u nas. Zawsze jesteście tu mile widziani – dodał przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

–  Jako samorząd chcemy Wam pomagać i wspierać. Cieszymy się, że do nas przyjeżdżacie i chcecie tu studiować. Serdecznie gratuluję Wam uzyskania stypendiów – mówił Tomasz Jamka, członek Zarządu.

W wydarzeniu udział wzięli także: Piotr Kisiel, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz jego zastępczyni Renata Bilska.

Powołana przez Zarząd komisja stypendialna oceniła 32 wniosków i wytypowała 31 kandydatów (22 z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach , 8 z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz 1 z Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu) do stypendium w kwocie 300,00 zł miesięcznie. 27 stypendystów pochodzi Ukrainy, 2 z Białorusi oraz 2 z Mołdawii.

Dziś promesy otrzymali:

  1.  Juliia Biliavska, pochodzi z Ukrainy, jest studentką II roku, uzupełniających studiów magisterskich, na kierunku Zarządzanie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  2. Kalamuniak Vasylyna, pochodzi z Ukrainy, jest studentką III roku na kierunku Logistyka na Wydziale Prawo i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  3. Yevhen Ohnianyk – pochodzi z Ukrainy, jest studentem I roku na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwo i Architektura Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach;
  4. Marina Bondareva, pochodzi z Mołdawii, jest studentką II roku, uzupełniających studiów magisterskich, na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  5. Aliaksndr Tserakhau, pochodzi z Białorusi, jest studentem II roku na kierunku Infromatyka na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pozostałym stypendystom promesy będą przekazywane na uczelniach.

Program stypendialny

Proponowana pomoc stypendialna adresowana jest do młodych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatriantów, m.in. z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, mających zamiar podjąć, kontynuować lub ukończyć jednolite studia stacjonarne lub studia stacjonarne I, II lub III stopnia realizowane na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych.

Stypendia finansowane są z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. O wysokości stypendiów decyduje corocznie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego oraz liczbę kandydatów do stypendiów rekomendowanych przez komisję stypendialną.
Warunkiem otrzymania stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego jest złożony, w określonym terminie, prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium, posiadanie ważnej Karty Polaka lub innych dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie, jak również statusu studenta studiów I, II lub III stopnia na publicznej lub niepublicznej uczelni wyższej z terenu województwa świętokrzyskiego.

Stypendium może być przyznane na okres jednego semestru lub jednego roku, tj.:od 1 marca do 30 czerwca danego roku lub od 1 października do 30 czerwca roku następującego po nim, w zależności od długości cyklu kształcenia.

Galeria zdjęć