Stypendia Samorządu Dla Polaków Ze Wschodu (44)

Stypendia samorządu dla Polaków ze wschodu

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zostały wręczone stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla studiujących na świętokrzyskich uczelniach Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu.

W roku akademickim 2019/2020 wpłynęło 59 wniosków o przyznanie stypendium. Komisja stypendialna zaopiniowała pozytywnie 56 wniosków (42 wnioski z UJK i 14 wniosków z PŚ). Stypendia w wysokości 250 zł miesięcznie zostały przyznane na okres od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. lub od 1 października 2019 r. do 29 lutego 2020 r. (w zależności od czasu trwania studiów). Tegoroczni stypendyści pochodzą z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii.

Od 2015 roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego realizuje program stypendialny pod nazwą „Zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”. Proponowana pomoc stypendialna adresowana jest do młodych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatriantów, m.in. z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, w ich zamiarze podjęcia, kontynuowania lub ukończenia jednolitych studiów stacjonarnych lub studiów stacjonarnych I, II lub III stopnia realizowanych na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych.

Warunkiem otrzymania stypendium jest posiadanie ważnej Karty Polaka, jak również statusu studenta studiów I, II lub III stopnia na publicznej lub niepublicznej uczelni wyższej z terenu województwa świętokrzyskiego. Stypendia finansowane są z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. W ciągu czterech edycji otrzymało je 181 studentów, w tym 148 studentów z UJK, 32 studentów z PŚK oraz 1 student z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Stypendyści pochodzili z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu. W latach 2015 – 2018 na stypendia przeznaczono kwotę 414 000 zł.

Galeria zdjęć