1

Świąteczne spotkanie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach

Marszałek Andrzej Bętkowski uczestniczył w świątecznym spotkaniu Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach, które było okazją do podsumowania działań, podejmowanych w ciągu roku w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach w województwie świętokrzyskim. Członkowie Rady mieli okazję do wspólnego świętowania i składania sobie życzeń.

Marszałek jako przewodniczący Rady podziękował wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom za ich wkład w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Omówiono również działania podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa, takie jak kampanie edukacyjne, kontrole drogowe czy modernizacja infrastruktury drogowej.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i integracji, a w świątecznej atmosferze uczestnicy życzyli sobie zdrowych, pełnych spokoju nadchodzących świąt.

Przypomnijmy, że do zadań Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach należy m.in.: propagowanie rozwiązań inżynieryjnych dotyczących organizacji ruchu drogowego a mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach województwa, inicjowanie i udział w szkoleniu koordynatorów ds. brd w jednostkach oświatowych, współdziałanie w opracowaniu regionalnego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wojewódzkich i krajowych województwa.