Marek Bogusławski

Święto patrona „Grota” w jędrzejowskiej szkole

W Zespole Szkół nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Jędrzejowie odbyło się święto patrona szkoły. W uroczystości razem z uczniowską społecznością wziął udział wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski.


Wydarzenie rozpoczęła msza święta w Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie. Po mszy uczniowie przygotowali wspomnienie słowno-muzyczne generała, który był komendantem głównym Armii Krajowej. Urodził się 25.12.1895 w Piotrkowie Trybunalskim. Został zamordowany w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen w 1944 roku. Symboliczna mogiła gen. “Grota” znajduje się na cmentarzu Powązkowskim. W 1981 roku otwarto na Wiśle w Warszawie most jego imienia i odsłonięto (na moście) pamiątkową tablicę. Więcej o patronie na stronie szkoły

W dniu patrona szkoły złożono wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą gen. S.Roweckiemu oraz pod pomnikiem mjr Stefana Gądzio – “Kosa”. Odbyło się także ślubowanie uczniów klas pierwszych.