Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). W tegorocznych obchodach, odbywających się w dniach od 16 do 22 września, aktywny udział biorą jednostki podległe Departamentowi Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Hasło tegorocznej akcji to „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”. W ramach tej inicjatywy pracownicy starają się korzystać z wszelkich dostępnych form komunikacji alternatywnej aby w tym szczególnym tygodniu upowszechniać zdrowy i aktywny styl życia jednocześnie dbając o środowisko.

Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). Jest to inicjatywa, której celem jest zachęcenie ludzi do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń poprzez wybór alternatywnych, ekologicznych środków przemieszczania się, jak na przykład rower, transport zbiorowy, ruch pieszy lub transport multimodalny. Tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”. Hasło jest również hołdem upamiętniającym trudny czas, w jakim Europa i świat znalazły się w czasie pandemii COVID – 19.
W ramach tegorocznych obchodów odbywa się szereg imprez związanych z ideą zrównoważonego rozwoju transportu takich jak: rajdy piesze i rowerowe, wystawy, happeningi czy festiwale i konferencje. Ostatniego dnia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu – 22 września – przypada Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, który jest zwieńczeniem wydarzenia. Tego dnia w miastach wyznaczane będą strefy zarezerwowane wyłącznie dla ruchu pieszego, rowerowego i transportu publicznego. Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skupia się głównie na:

  •  zachęceniu jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu takich jak komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa,
  • zwiększeniu świadomości oraz informowaniu o związanych z masową motoryzacją negatywnych konsekwencjach dla jakości życia,
  • zwróceniu uwagi na alternatywne środki transportu jako formy przyczyniające się do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego społeczeństwa,
  • pokazanie miasta lub gmin jako miejsc bardziej przyjaznych mieszkańcom poprzez organizację wycieczek pieszych i zajęć na świeżym powietrzu.

Do akcji trwającego już „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 16 – 22 września 2021 r.” przyłączyło się Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Zarówno pracownicy jak i pacjenci przebywający w oddziałach stacjonarnych szpitala będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach i pogadankach związanych z ideą zrównoważonego transportu. Idea alternatywnych form transportu będzie propagowana także poprzez formy graficzne.

Pracownicy Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu auta zamienili na rowery, którymi dojeżdżają do pracy.

– Z całą pewnością zamiana samochodu osobowego na rower od czasu do czasu pozytywnie wpłynie nie tylko na naszą kondycję fizyczną, ale i na środowisko. Warto zmienić swoje nawyki i przyzwyczajenia, postarać się aktywniej spędzać czas – twierdzą pracownicy RCNT

Aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem zdrowego stylu życia, decydującym o sprawności człowieka, co niewątpliwie wpływa na jakość życia i dobre samopoczucie.

Galeria zdjęć