1

Święto seniorów w Ostrowcu Świętokrzyskim

W sobotę, 15 czerwca rozpoczęły się Ósme Ostrowieckie Senioralia zorganizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. W spotkaniu z seniorami uczestniczyła wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

– Ostrowiec jest miastem strategicznej interwencji, co oznacza w funduszach unijnych, że to miasto, obok Starachowic i Skarżyska traci funkcje społeczno-gospodarcze – powiedziała podczas wykładu wicemarszałek Renata Janik. – Środki unijne są specjalne – dedykowane dla takich obszarów. W tym roku  z Europejskiego Funduszu Społecznego trafi do naszego regionu aż 206 mln zł na tak zwane projekty miękkie. W waszym powiecie jest pięć takich gmin, w województwie jest ich kilkadziesiąt. Jesteśmy województwem, które według wszystkich wskaźników Głównego Urzędu Statystycznego znajduje się na samym końcu. Jesteśmy województwem najbardziej starzejącym się i które najbardziej się wyludnia – mówiła wicemarszałek Renata Janik 

Wicemarszałek Renata Janik powiedziała, że samorząd województwa świętokrzyskiego może zaproponować seniorom wiele projektów, programów. Jednocześnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego niebawem ogłosi konkurs na tak zwane granty dla uniwersytetów. W ramach tego projektu można się uczyć różnych przedmiotów, aktywizować się, jeździć do teatru, kina. Wszystko zależy od inwencji twórczej osób piszących wniosek. W ubiegłym roku kilka uniwersytetów z województwa realizowało projekt z tego ministerstwa, zorganizowano piękny kongres. Była duża impreza w Ciekotach, na którą przybyło 500 seniorów z terenu powiatu kieleckiego i powiatu pińczowskiego.

Renata Janik przypomniała, że bardzo wspiera seniorów. Od 2014 r., będąc posłanką, radną czy doradcą wicepremiera Jarosława Gowina, intensywnie współpracuje z seniorami zrzeszonymi w różnych grupach. Udało jej się zorganizować kilkanaście konferencji senioralnych, spotkań kulturalnych, na które na jej zaproszenie przyjechał Teatr Kwadrat, gwiazdy z pierwszej półki, Ewa Ziętek, Lucyna Malec, Marek Siudym.  Wicemarszałek zaprosiła wszystkich na Międzynarodowe Targi Seniora, które odbędą się 12 października w Centrum Targowym w Kielcach.

O nowych programach rządowych dla seniorów mówił senator Jarosław Rusiecki. Prezes UTW Matylda Niewójt podziękowała pani marszałek i senatorowi za przybycie i wspieranie seniorów.  Przedstawiła bogaty dwudniowy program, który rozpoczął się w WSBiP, bowiem pierwszy dzień miał charakter edukacyjny. Seniorzy wysłuchali dwóch wykładów, jeden prowadzony był przez prof. Piotra Andrzeja Nowaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, drugi poprowadziła dr nauk humanistycznych Aldona Kopik z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Podczas pierwszego dnia senioraliów Danuta Szałapska przedstawiała cykl prac plastycznych wykonanych różnymi metodami.  Swoje wyroby jubilerskie prezentowała  Irena Szybeljewa. Stowarzyszenie UTW w Ostrowcu Świętokrzyskim istnieje od 2003 r., ma bogaty dorobek swej działalności w kilkunastu sekcjach, prowadzi działalność na różnorakich płaszczyznach. Obecnie z zajęć korzysta prawie 260 osób. Senioralia odbyły się przy współpracy Miejskiego Centrum Kultury i WSBiP pod patronatem honorowym rektor WSBiP, dr Izabeli Zaborowskiej, starosty powiatu ostrowieckiego, Marzeny Dębniak, prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosława Górczyńskiego.

Galeria zdjęć

Lokalizacja