Strażacy Pozują Do Pamiątkowej Fotografii Z Marszałkiem Andrzejem Bętkowskim

Świętokrzyscy strażacy z pulsoksymetrami

2,5 tys. pulsoksymetrów zakupionych w ramach realizowanego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19  w województwie świętokrzyskim” trafiło do 13 komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz blisko 340 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa świętokrzyskiego. Urządzenia rozdysponowali w całym regionie marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski, członek zarządu województwa Marek Jońca oraz radni województwa – Magdalena Zieleń, Marek Strzała i Artur Konarski.

Jak informuje marszałek Andrzej Bętkowski, z pośrednictwem którego urządzenia trafiły do strażaków z powiatu skarżyskiego:

– W ramach programu „Stop Wirusowi!” od marca ubiegłego roku zakupiono dla mieszkańców regionu już 10 tys. pulsoksymetrów. Trafiły do miejsc, gdzie są najbardziej potrzebne. Otrzymały je m.in. placówki medyczne, domy pomocy społecznej i organizacje pozarządowe, zajmujące się wspieraniem mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Ostatnią partię – 2,5 tys. sztuk tych urządzeń – przekazaliśmy komendom powiatowym PSP oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, wpisanym na listę krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu województwa świętokrzyskiego – dodaje marszałek.

Największy pakiet pulsoksymetrów otrzymali z rąk wicemarszałek Renaty Janik strażacy z powiatu kieleckiego:

– Trudno o lepszy przykład instytucji, która jako pierwsza dociera do osób wymagających pomocy, aniżeli straż pożarna. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak też druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych  aktywnie wspierają podmioty państwowego ratownictwa medycznego w walce z pandemią koronawirusa – przekonuje wicemarszałek Renata Janik.  I jak dodaje – Najważniejsze to przeciwdziałać rozwinięciu się ciężkich objawów COVID-19. Pulsoksymetry pozwalają monitorować stan chorych i wprowadzać w odpowiednim momencie odpowiednie działania. W ten sposób skracamy drogę pacjenta do konkretnej pomocy medycznej.

Strażakom z powiatu jędrzejowskiego pulsoksymetry przekazał wicemarszałek Marek Bogusławski, który – jako lekarz – doskonale wie, jak cenne to urządzenia:

– Pulsoksymetry służą do bezinwazyjnego pomiaru saturacji, czyli mierzenia nasycenia krwi tlenem. To małe przenośnie urządzenie, szczególnie przydatne dla pacjentów chorych na COVID-19, którzy są leczeni poza placówkami medycznymi. – Ich zakup to tylko część wsparcia, jakie samorząd województwa udzielił instytucjom uczestniczącym w projekcie „Stop wirusowi!”, którego całkowita wartość to ponad 37 milionów złotych – przypomina wicemarszałek Marek Bogusławski.

Dużą rolę strażaków w walce z pandemią podkreśla członek Zarządu Województwa Marek Jońca, który pakiet pulsoksymetrów przekazał funkcjonariuszom PSP oraz druhom OSP z powiatów sandomierskiego i opatowskiego:

– Koronawirus postawił przed świętokrzyskimi strażakami nowe wyzwania, w ramach których podejmują działania zmierzające do zwalczania skutków pandemii. Pomagają służbom medycznym i mieszkańcom pozostającym w kwarantannie oraz prowadzą działania informacyjne. Cieszę się, że możemy ich wesprzeć i przekazać ten cenny sprzęt medyczny – dodaje Marek Jońca.

W dystrybucję pulsoksymetrów aktywnie włączyli się także Radni Województwa Świętokrzyskiego. Magdalena Zieleń przekazała urządzenia strażakom z powiatu ostrowieckiego, Marek Strzała strażakom z powiatu staszowskiego, a Artur Konarski – powiatu włoszczowskiego. Część urządzeń dostarczyli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Tym samym sprzęt trafił do każdego świętokrzyskiego powiatu.