Marszałek A. Bętkowski Przecina Wstęgę Podczas Uroczystego Otwarcia Boiska W Boleszynie.

Szkoły w gminie Waśniów z nową infrastrukturą sportową

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Boleszynie mogą ćwiczyć na nowych wielofunkcyjnych boiskach. Infrastruktura sportowo – edukacyjna powstała dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Dziś marszałek Andrzej Bętkowski dokonał uroczystego otwarcia obiektów w obu placówkach.

 – W ramach realizacji projektów obejmujących rozwój bazy edukacyjnej i sportowej, dzięki dofinansowaniu unijnemu, powstało już wiele obiektów sportowych. Cieszymy się, że te pieniądze są dobrze wykorzystywane i możemy otwierać kolejne. Obydwa projekty są bardzo ważne dla tych szkół i uczącej się tu młodzieży, bowiem zyskują piękną bazę sportową i nowoczesny sprzęt – mówi marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie realizowała projekt pn. „Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie”, którego głównym celem było: zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej, wprowadzenie nowych metod prowadzenia zajęć (m.in. metodą eksperymentu, w terenie) oraz poprawa dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W ramach projektu powstało wielofunkcyjne boisko sportowe oraz zakupiono pomoce do pracowni matematycznej i przyrodniczej. Wartość całkowita inwestycji to prawie 670 tys. zł, a dofinansowanie unijne to ponad 460 tys. zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie realizowała projekt pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Boleszynie”. Dzięki niemu przy szkole powstało wielofunkcyjne boisko sportowe oraz  zakupiono pomoce do pracowni matematycznej i przyrodniczej. Wartość całkowita inwestycji to prawie 640 tys. zł, a dofinansowanie unijne to ponad 442 tys. zł.

 

 

Galeria zdjęć