Gala 21. Edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości (1)

Świętokrzyska Nagroda Jakości po raz dwudziesty pierwszy

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się XXI gala Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. Władze województwa nagrodziły osoby i firmy za jakość oraz za patenty i wynalazki zgłoszone w 11. edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. Nagrody i wyróżnienia wręczyli laureatom marszałek Andrzej Bętkowski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Podczas otwarcia gali marszałek województwa Andrzej Bętkowski podkreślił, że nadrzędnym celem Świętokrzyskiej Nagrody Jakości jest promocja instytucji i przedsiębiorstw, które w skali regionu wdrażają nowoczesne systemy i modele zarządzania dorównując światowym standardom jakości nie tylko w zakresie oferowanych usług i produktów, ale również w sferze swojego wewnętrznego funkcjonowania na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej. – Wszystkie jednostki zgłaszające swój akces do tego konkursu poddawane są ocenie bezstronnych ekspertów pod kątem jakości zarządzania. W oparciu o tę ocenę kapituła konkursu wyłania nagrodzonych i wyróżnionych. Nagroda ta jest integralną częścią całego systemu krajowego i europejskiego nagród przyznawanych przedsiębiorcom i organizacjom za wdrażanie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania – powiedział.

W konkursie biorą udział przedsiębiorstwa, samorządy, organizacje publiczne, niepubliczne i edukacyjne.  Nagrodzone firmy i instytucje mogą startować w ogólnopolskim konkursie – Polska Nagroda Jakości, a następnie na poziomie europejskim – Europejska Nagroda Jakości. Świętokrzyska Nagroda Jakości jest jedynym, organizowanym w regionie konkursem, którego ideą nie jest nagradzanie uczestników, lecz przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wdrożonych rozwiązań organizacyjno-systemowych. Wykorzystywany w ŚNJ model oceny organizacji, polegający na identyfikacji mocnych i słabych stron pozwala określić dalsze kierunki jej rozwoju oraz podjąć działania doskonalące, poprawiające jej wyniki biznesowe.

– Te dwa przedsięwzięcia, czyli Świętokrzyska Nagroda Jakości i Świętokrzyski Racjonalizator mają olbrzymi wpływ na to, co było niedoceniane, a co obecny samorząd województwa stara się realizować z ogromną powagą i zaangażowaniem, mianowicie dobry rozwój Ziemi Świętokrzyskiej – mówił podczas gali przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

W XXI edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, kapituła konkursu przyznała trzy nagrody główne. Otrzymali je: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – w kategorii organizacji publicznych – ochrona zdrowia, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak, marka VANSTAR – w kategorii średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, a także Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o. – w kategorii dużych przedsiębiorstw produkcyjno – usługowych.

Głównym celem konkursu Świętokrzyski Racjonalizator jest wyłanianie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, o dużym znaczeniu dla innowacyjnego rozwoju województwa świętokrzyskiego. Nagradzane są rozwiązania chronione oraz projekty wynalazcze zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.

W ramach XI edycji konkursu komisja przyznała dwie nagrody główne, trzy wyróżnienia oraz sześć nagród za zgłoszone wynalazki.

Nagrody główne przyznane zostały: Anecie Oleszek, PODOPHARM Sp. z o.o. za patent „Podoklamra” oraz zespołowi twórców z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w składzie dr hab. inż. Andrzej Szychowski, dr inż. Paulina Obara, mgr inż. Karolina Otwinowska za patent pod nazwą „Konstrukcja nośna pokrycia dachu / Element konstrukcyjny przegrody metalowo – szklanej”.

Wyróżnienia otrzymali:

– Zespół twórców z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: dr inż. Łukasz Nowakowski, prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr hab. inż. prof. PŚk Edward Miko, mgr inż. Marek Jarema, mgr inż. Jacek Świderski, mgr inż. Mirosław Tekiel oraz mgr inż. Robert Ambroziak za rozwiązanie pod nazwą „Klin dwudzielny zasuwy”.

– Zespół twórców z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: dr hab. inż. Grzegorz Radomski, dr hab. inż. prof. PŚ Sławomir Karyś, mgr inż. Paweł Stawczyk, mgr inż. Marcin Pawlak za Sposób i układ zapobiegania oblodzeniu i usuwania oblodzenia z przewodów, zwłaszcza przewodów jezdnych kolejowej sieci trakcyjnej”.

Dr hab. prof. UJK Piotr Słomkiewicz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za „Analityczny zawór dziewięciodrożny zwłaszcza do monolitycznej igły ekstrakcyjnej”.

Nagrody za zgłoszone wynalazki przyznane zostały:

– Zespołowi twórców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: dr hab. prof. UJK Piotr Słomkiewicz, dr Beata Szczepanik, dr Dariusz Wideł za wynalazek pod nazwą „Sposób wytwarzania warstwy betonowej z minerałem amfibolitowym zwłaszcza do fotokatalitycznej degradacji benzo(a)pirenu”.

– Zespołowi twórców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: dr hab. prof. UJK Michał Arabski, dr hab. prof. UJK Krystyna Kurdziel, dr Katarzyna Gałczyńska za wynalazek „Wykorzystanie kompleksu kobaltu z anionem kwasu 4-imidazolooctowego jako związku grzybobójczego”.

– Zespołowi twórców z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: dr hab. inż. prof. PŚ Zbigniew Goryca i Wojciech Kwolek zaSilnik z magnesami trwałymi o małym momencie zaczepowym”.

Dr inż. Jackowi Wilkowi – Jakubowskiemu z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach za „Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi”.

Dr Stanisławowi Radoniowi (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Wilczyce) za „Endoprotezę stawu biodrowego”.

Dr inż. Pawłowi Zmarzłemu z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach za „Przyrząd do pomiaru średnicy zewnętrznej elementów cylindrycznych”.