Świętokrzyska Nagroda Jakości 2018

Świętokrzyska Nagroda Jakości po raz dwudziesty

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się XX gala Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. Władze województwa nagrodziły osoby i firmy za jakość oraz za patenty i wynalazki zgłoszone w 10. edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. Po raz siódmy uhonorowano  również samorządy w konkursie „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”.

Nagrody wręczyli: marszałek województwa Andrzej Bętkowski,  przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś i Grzegorz Banaś, radny Sejmiku, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. W gali uczestniczyli również również radny Sejmiku Sławomir Gierada i Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas otwarcia gali, marszałek województwa Andrzej Bętkowski podkreślił, że dwudziesta edycja nagrody łączy się z jubileuszem województwa świętokrzyskiego. – Świętokrzyska Nagroda Jakości przyznawana jest po raz dwudziesty, ma więc dokładnie tyle lat co Samorząd Województwa – mówił Andrzej Bętkowski. – Cieszymy się, że możemy wspólnie promować firmy, które zarządzają jakością oraz wprowadzają innowacyjne rozwiązania – dodał.

Celem Nagrody jest promocja regionalnych przedsiębiorstw i instytucji, które osiągają najlepsze wyniki w zarządzaniu. W konkursie biorą udział przedsiębiorstwa, samorządy, organizacje publiczne, niepubliczne i edukacyjne.  Nagrodzone firmy i instytucje mogą startować w ogólnopolskim konkursie – Polska Nagroda Jakości, a następnie na poziomie europejskim – Europejska Nagroda Jakości.

– To z inicjatywy samorządu województwa spotykają się ci wszyscy, którzy nie tylko kreują rozwój gospodarczy regionu ale są motorem napędowym innowacyjności, która to jeszcze przed paroma laty była dla niektórych czymś niezwykłym. Dzięki takim przedsiębiorcom czy wynalazcom rozwój naszego województwa nabiera odpowiedniego tempa  – mówił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś. – Wierzę, że organizacja tego typu konkursów przyczynia się do wzrostu poziomu kapitału społecznego oraz ciągłego tworzenia dogodnych warunków dla nowoczesnej gospodarki w naszym województwie – dodał.

W XX edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, Kapituła Konkursu przyznała trzy nagrody główne, sześć wyróżnień oraz dwie nagrody honorowe. 

Nagrodę główną w kategorii organizacji publicznych – ochrona zdrowia otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze.
– Nasza innowacyjność to przede wszystkim ciągły rozwój pulmonologii. Oferujemy wszystkie możliwe zabiegi w tym zakresie, co stawia nas na równym poziomie z lecznicami z Warszawy czy Krakowa. Mamy wielu pacjentów z całej Polski. Nasze zabiegi wykonujemy najnowocześniejszymi metodami na świecie – mówił dyrektor placówki Youssef Sleiman.

W kategorii średnie przedsiębiorstwa produkcyjne, nagrodzono przedsiębiorstwo Dolina Nidy sp. z o.o. z Leszczy, w powiecie pińczowskim. Firma jest producentem produktów do wykończenia wnętrz z naturalnego kamienia gipsowego, pozyskiwanego z własnej kopalni.

W kategorii mikro przedsiębiorstwa produkcyjne  – nagrodę otrzymała firma Agropole z siedzibą w Nieprowicach, na terenie Ponidzia. Zakład produkcyjno-handlowy działa na rynku od 1991 roku. Oferuje suszone warzywa i zioła, przyprawy oraz mieszanki warzywno-ziołowe.

Wyróżnienia otrzymali: Artimed NZOZ Sp. z o.o. w kategorii Organizacje Niepubliczne, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w kategorii Organizacje Publiczne, FABET S.A. w kategorii średnie przedsiębiorstwa produkcyjne, Vanstar w kategorii średnie przedsiębiorstwa produkcyjne, Intester Sp. z o.o. w kategorii średnie przedsiębiorstwa produkcyjne i biuro rachunkowe Biurex Sp. z o.o. jako małe przedsiębiorstwa usługowe.

Nagrodę honorową z okazji XX edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości otrzymało przedsiębiorstwo: Dolina Nidy oraz Jan Rutkowski, wieloletni ekspert Kapituły Konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości.

– To dobra okazja, aby podziękować wszystkim tym, którzy od początku uczestniczyli w spotkaniach, szkoleniach, konsultacjach dotyczących jakości, czy to w Urzędzie Marszałkowskim czy na terenie różnych zakładów. W czasie osiemnastu lat jako ekspert i przewodniczący Zespołu Ekspertów odwiedziłem ponad sto firm i organizacji obserwując postępujące zmiany w tym zakresie – mówił Jan Rutkowski.

W ramach X edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator Komisja Konkursowa przyznała trzy nagrody główne, dwa wyróżnienia oraz cztery nagrody za zgłoszone wynalazki.

Ideą konkursu jest pobudzanie rozwoju regionu oraz wspieranie działalności innowacyjnej poprzez nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.

Nagrody główne otrzymali: dr inż. Mirosław Płaza, prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach za patent  pn.: „Układ generacji sygnałów, zwłaszcza do zastosowań w elektroterapii”, Jan Gładki, FLUID S.A. za patent pn: „Sposób przetwarzania biomas w paliwo odnawialne i urządzenie do przetwarzania biomas w paliwo odnawialne”, Bogusław Marczewski tj.: TECHMAR za patent pn: „Urządzenie do nachylenia koła łopat w maszynach przepływowych”.

Wyróżnieni zostali: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sapiecha, dr hab. Roman Stanisław Deniziak, dr inż. Arkadiusz Chrobot, dr inż. Grzegorz Łukawski, mgr inż. Leszek Ciopiński, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach za patent  pn.: „Układ do transmisji danych”, prof. UJK dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, Prof. UJK dr hab. inż. Anna Świercz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach za patent pn.: „Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do pochłaniania siarkowodoru i alkoholi tiolowych z osadów ściekowych”.

Nagrody za zgłoszone wynalazki otrzymali: dr hab. inż. Grzegorz Radomski, dr hab. inż. Sławomir Karyś, mgr inż. Paweł Stawczyk, mgr inż. Marcin Pawlak, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach za „Zestaw do indukcyjnego ogrzewania rozjazdów szynowych”, dr inż. Paweł Zmarzły, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach za „Przyrząd do pomiarów zarysów okrągłości i falistości pierścieni łożysk tocznych”, dr Stanisław Radoń,  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia Wilczyce, za „Urządzenie do stabilizacji kręgosłupa”, mgr inż. Aneta Oleszek, PODOPHARM Sp. z o. o, za „Wieloskładnikowy preparat do regeneracji paznokci dłoni i stóp oraz sposób wytarzania tego preparatu”.

Po raz siódmy uhonorowano  również samorządy w konkursie „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”. Celem plebiscytu jest aktywizacja gmin miejsko-wiejskich i wiejskich województwa świętokrzyskiego w obszarze innowacyjności, poprzez promocję prorozwojowych działań i rozwiązań z możliwością zastosowania w gospodarce.

Decyzją Kapituły I miejsce i tytuł: „Innowacyjna Gmina Województwa Świętokrzyskiego” otrzymała Gmina Chęciny za realizację przedsięwzięcia pn. „Chęciny – Gminą kształtującą kluczowe kompetencje mieszkańców. Budowa lokalnej strategii oświaty w Gminie Chęciny”.

– Chęciny to nie tylko bogata historia i tradycja, jako samorząd staramy się wprowadzać innowacyjne rozwiązania w różnych obszarach. Dużo miejsca w naszych działaniach poświęcamy dla oświaty, innowacyjnych metod edukacji i kompetencji kluczowych najmłodszych mieszkańców gminy – mówił burmistrz Robert Jaworski.

Uznanie Kapituły i wyróżnienie w plebiscycie zyskał również projekt pn. „Budowa i uruchomienie nowoczesnego przedszkola i żłobka w Strawczynie” zgłoszony przez Gminę Strawczyn.

Lokalizacja