Img 9068

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła działalność

Rozpoczęła się czwarta kadencja Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podczas pierwszego posiedzenia wręczone zostały nominacje członkom Rady, wybrano jej przewodniczącego oraz dyskutowano o wyborach organizacji pozarządowych do kolejnych kadencji.

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działalności pożytku publicznego. Rada składa się z 12 osób. Połowę stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego, 3 członków wskazuje marszałek województwa świętokrzyskiego, 2 wskazuje Sejmik Województwa, a 1 wojewoda świętokrzyski.

– Cieszymy się, że działalność rady cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do udziału w niej zgłosiło się ponad 20 organizacji pozarządowych, spośród których wybranych zostało 6. Dołożymy starań abyśmy mogli zrealizować wszystkie inicjatywy, które przedstawią państwo podczas posiedzeń Rady. Mamy nadzieję, że nasza kadencja przyniesie dużo wymiernych efektów. Dziś chcemy porozmawiać o tym jak mają wyglądać nasze prace w nowej kadencji – mówiła, rozpoczynając spotkanie, Agnieszka Piwnik – Piecyk, zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas posiedzenia wręczono nominacje członkom Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W skład rady weszli:
1. Mirosław Babiarz – Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego, Kielce
2. ks. Krzysztof Banasik – Caritas Diecezji Kieleckiej, Kielce
3. Karolina Kasprzycka, Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Kielce
4. Paulina Papka – Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach
5. Tomasz Rejmer – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka
6. Grzegorz Kędzierski, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe, Kielce
7. Mariusz Pasek, Z-ca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW
8. Agnieszka Piwnik – Piecyk – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
9. Leszek Wnętrzak – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
10. Karolina Jarosz – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
przedstawiciele Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
11. Bogusława Wypych – radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
12. Ewelina Bień – radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczącym Rady została wybrana Agnieszka Piwnik – Piecyk, a wiceprzewodniczącymi zostali Karolina Jarosz, zastępca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz ks. Krzysztof Banasik. Sekretarzem wybrano Karolinę Kasprzycką ze Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Podczas posiedzenia mowa była nie tylko o pracy Rady, ale również o wyborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady w kolejnych kadencjach oraz o zbliżającym się Kongresie Stowarzyszeń w naszym województwie.

– Chcemy by jak najwięcej osób przyjechało do Kielc na ten kongres i będzie to niezwykle ważne wydarzenie dla organizacji pozarządowych – mówiła nowa przewodnicząca, Agnieszka Piwnik – Piecyk.

Galeria zdjęć

Lokalizacja