Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Logo

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy wprowadza poręczenia za 0 zł (w ramach pomocy de minimis)

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i trudnościami, z jakimi borykają się przedsiębiorcy, Zarząd Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. wprowadził do stosowania nową „Taryfę prowizji i opłat od udzielanych (w  ramach  umowy  dalszego wykorzystania środków z udziałem pomocy de minimis) poręczeń i  innych  czynności,  związanych  z  obsługą  klientów  Świętokrzyskiego  Funduszu  Poręczeniowego  Sp.  z  o. o.”. Taryfa obowiązuje do 30 czerwca br.

T A R Y F A
PROWIZJI I OPŁAT OD UDZIELANYCH (W RAMACH UMOWY DALSZEGO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z UDZIAŁEM POMOCY DE MINIMIS) PORĘCZEŃ I INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KLIENTÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO SP. Z O. O.
A. TARYFA OD UDZIELANYCH PORĘCZEŃ:

1. za udzielenie poręczenia na okres do 9 miesięcy – 0 % wartości poręczenia,
2. za udzielenie poręczenia na okres 9 do 15 miesięcy – 0 % wartości poręczenia,
3. za udzielenie poręczenia na okres 15 do 27 miesięcy – 0 % wartości poręczenia,
4. za udzielenie poręczenia na okres 27 do 39 miesięcy – 0 % wartości poręczenia,
5. za udzielenie poręczenia na okres 39 do 51 miesięcy – 0 % wartości poręczenia,
6. za udzielenie poręczenia na okres 51 do 60 miesięcy – 0 % wartości poręczenia,
7. za udzielenie poręczenia na okres powyżej 60 miesięcy – 0 % wartości poręczenia.

B. OPŁATY ZA CZYNNOŚCI FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO:

1. za sporządzenie i podpisanie aneksu do umowy poręczenia 0 % aktualnej wartości poręczenia w ramach trwającej umowy,
2. za pozostałe czynności (zależnie od stopnia ich złożoności) – 0 % aktualnej wartości poręczenia w ramach trwającej umowy ( opłata ustalana indywidualnie przez Zarząd Funduszu).