Plakat Jarmark A4.indd Pdf (1)

Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny – konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej organizują 16-tą edycję jednej z największych imprez plenerowych odbywających się w Parku Etnograficznym w Tokarni – Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny. Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie. Wystarczy w  dniach 13-15 września śledzić facebookowy profil świetokrzyskie.pro i udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie. 

KONKURS

Zapraszamy do udziału w konkursie dotyczącym Muzeum Wsi Kieleckiej, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Konkurs odbędzie się w formule online (za pośrednictwem serwisu Facebook), a jego celem jest tworzenie dla współczesnego odbiorcy możliwości kontaktu z dziedzictwem kultury narodowej, z kulturą wsi – w szczególności wsi kieleckiej i promocja wizerunku województwa świętokrzyskiego.

Konkurs wiedzy odbędzie się w dniach 13-15 września. W poniedziałek 13 września, na facebookowym profilu swietokrzyskie.pro opublikowane zostanie jedno pytanie dotyczące Muzeum Wsi Kieleckiej lub Parku Etnograficznego w Tokarni. Dziesięć osób, które udzielą odpowiedzi jako pierwsze, a ich odpowiedzi będą zgodne z Regulaminem Konkursu otrzymają podwójne zaproszenia na 16. Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny, który odbędzie się już w niedzielę 19 września w Tokarni.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone maksymalnie do dnia 16 września 2021 roku na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – www.swietokrzyskie.pro

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem konkursu wiedzy zorganizowanego z okazji „16. Jarmarku Agroturystycznego – Smaki Jesieni”

załącznikiem nr 1 do regulaminu – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej

Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny

Impreza prezentująca esencję oferty agroturystycznej w regionie świętokrzyskim, począwszy od prezentacji wyrobów regionalnych poprzez propozycje gospodarstw agroturystycznych. Jarmark to coroczne spotkanie z tradycjami ludowymi Regionu Świętokrzyskiego: kiermasz rękodzieła ludowego, pokazy ginących rzemiosł oraz degustacja potraw regionalnych. Na scenie gościć będzie muzyka ludowa, gdzie zaprezentują się kapele z województwa świętokrzyskiego.

Plakat wydarzenia
Plakat wydarzenia