Kongres Stowarzyszen Eventbg V04

Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych

11 grudnia o godz. 10.00 w Best Western Grand Hotel odbędzie się Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych, Spotkanie przedstawicieli 3 sektora organizowane jest wspólnie przez samorząd województwa świętokrzyskiego, Narodowy Instytut Wolności oraz Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Kielcach. Udział w Kongresie zapowiedział wicepremier Piotr Gliński, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Kongres będzie wyjątkową okazją do wzięcia udziału w dyskusji poświęconej systemowi zlecania realizacji zadań publicznych. Uczestnicy spotkania będą mogli uczestniczyć w warsztatach, przygotowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wstęp wolny! Rejestracja odbywa się w dniu Kongresu.

Program spotkania:

10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników

11:00 – 12:00 Otwarcie Świętokrzyskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych

Wystąpienie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego

Wystąpienie Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego

Wystąpienie Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza

Wystąpienie Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności Wojciecha Kaczmarczyka

12:00 – 13:30 Debata „System zlecania zadań publicznych”

Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Mariusz Brelski – Specjalista polityki lokalnej, działacz organizacji pozarządowych

Marcin Jedliński – Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Ks. Stanisław Słowik – Caritas Diecezji Kieleckiej

Prezentacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach

13:30 – 14:00 przerwa

14:00 – 15:30 blok szkoleniowy

Szczepan Kasiński – ABC Fundraisingu Karol Izdebski, Miłosz Ukleja (Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) – Od pomysłu do projektu. Podstawy logiki projektowej Anna Szczerbata – Jak budować dobry wizerunek swojej organizacji

15:30 Zakończenie Kongresu