Konferencja w Świętokrzyskim Centrum Onkologii poświęcona Światowemu Dniu Walki z Rakiem

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi

Dzięki realizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii programom profilaktycznym udało się zmniejszyć umieralność w tych grupach nowotworów złośliwych. Dlatego warto się badać – przekonywali 23 stycznia onkolodzy z ŚCO podczas konferencji prasowej z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem i zachęcali do korzystania z bezpłatnych badań 1 lutego w ramach Dnia Otwartych Drzwi Onkologii.

Jak poinformował profesor Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, w 2017 roku na nowotwory złośliwe zachorowało w Polsce 165 tys. osób, zmarło ponad 100 tys. chorych. – W województwie świętokrzyskim mamy wprawdzie utrzymującą się wysoką liczbę zachorowań, (6,1 tysiąca w 2017 roku), ale maleje liczba zgonów – powiedział profesor Stanisław Góźdź. W 2017 roku z powodu nowotworów zmarło w województwie świętokrzyskim 3,1 tys. osób, o ponad 350 mniej niż w 2016 roku. – Według najświeższych danych z Krajowego Rejestru Nowotworów województwo świętokrzyskie należy do regionów o niskiej umieralności z powodu nowotworów. Systematycznej poprawie ulegają również 5–letnie przeżycia w raku piersi. Obecnie wynoszą 86% i są takie jak w krajach Europy Zachodniej. To wynik poprawiającego się poziomu diagnostyki i leczenia a także efekt realizowanych przez nasze Centrum programów profilaktycznych. Nasze działania są dostrzegane w kraju i wiele innych ośrodków chce korzystać z naszych doświadczeń. To dobrze, bo najlepiej wydane pieniądze w służbie zdrowia, to pieniądze wydane na profilaktykę – dodał dyrektor ŚCO.

Prowadzone przez lata 2017 – 2019 intensywne działania edukacyjne i kampanie promocyjne mające zachęcić kobiety do wykonywania cytologii przyniosły wzrost zgłaszalności na to badanie w ramach Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. – Z ostatniego miejsca wskoczyliśmy na trzecie miejsce w Polsce i jako jedyni osiągnęliśmy 40 procentowy wzrost zgłaszalności na cytologię. Jak wynika z ostatnich danych NFZ, na styczeń 2020, w województwie świętokrzyskim cytologię wykonuje ponad 22 procent uprawnionych do tego kobiet przy średniej dla Polski 16,2 procent – powiedział dr Leszek Smorąg, ginekolog onkolog, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej ŚCO. Efektem poprawiającej się zgłaszalności na badanie jest spadek umieralności z powodu raka szyjki macicy w województwie świętokrzyskim (55 zgonów w 2016 r. i 34 zgony w 2017 r.). Pacjentki w ŚCO mają wykonywane dwa rodzaje cytologii: konwencjonalną i na podłożu płynnym, co zapewnia dokładniejszą diagnostykę. – Planujemy rozszerzenie tego badania o diagnostykę wirusa HPV – dodał dr Smorąg.

Do końca 2020 roku ŚCO będzie realizować Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi „Twój świadomy wybór”. Doktor Jakub Spałek, koordynator programu poinformował, że w 2017 roku na nowotwory rejonu głowy i szyi zachorowało w województwie świętokrzyskim 231 osób, w tym na raka krtani 88. – W tej grupie nowotworów również obserwujemy wzrost zachorowań, zwłaszcza wśród młodych osób, ale dzięki wczesnemu wykrywaniu spada umieralność – zauważył. Z powodu raka krtani zmarło w 2017 roku 38 osób (w 2016 r. – 57 osób).
Do chwili obecnej z programu skorzystało ponad 7 tys. osób, u 40 wykryto nowotwór. Aby ułatwić pacjentom korzystanie z tego programu w Świętokrzyskim Centrum Onkologii będą przez cały rok organizowane „białe czwartki” (badania i edukacja do godz. 17.00) i po jednej „białej sobocie” w miesiącu. Badaniu nasofiberoskopem mogą poddać się osoby w wieku 40- 65 lat, szczegółowe informacje i rejestracja pod nr tel. 41 36 74 653 oraz na stronie gis.onkol.kielce.pl

W tym roku ŚCO rozpoczyna również realizację Programu Profilaktyki Nowotworów Płuc z wykorzystaniem nisko dawkowej tomografii komputerowej. – Jest to pierwszy taki program w Polsce i Europie, wzorowanym na programie realizowanym w USA. Mogą z niego skorzystać pacjenci mieszkający na terenie województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego – wyjaśnił dr Leszek Smorąg, kierownik programu. Badania są przeznaczone dla osób w wieku 55 – 74 lata, palących papierosy obecnie lub w przeszłości. Szczegółowe informacje na stronie www.onkol.kielce.pl
W 2017 r. w województwie świętokrzyskim na raka płuc i oskrzeli zachorowało 720 osób (zmarły 682 osoby). – Mamy ogromne nadzieje, że dzięki programowi profilaktycznemu uda się wcześniej wykrywać raka płuc i skuteczniej leczyć – dodał dr Smorąg.
W 2017 r. w województwie świętokrzyskim do najczęstszych nowotworów złośliwych występujących u mężczyzn należały: rak gruczołu krokowego (713 zachorowań), rak płuc i oskrzeli (482), rak jelita grubego (379). U kobiet: rak piersi (542), jelita grubego (272), oskrzeli i płuc (238). Najczęstszą przyczyną zgonów u kobiet i mężczyzn był rak płuc i oskrzeli (682).

1 lutego w ramach Dnia Otwartych Drzwi ŚCO będzie można w godzinach 9.00 – 13.00 skorzystać z bezpłatnych badań: mammograficznych, cytologicznych, laryngologicznych (zgodnie z zasadami programów profilaktycznych!), pomiaru ciśnienia tętniczego, BMI, tlenku węgla, nauki samobadania piersi i jąder (na fantomach) a także z konsultacji u onkologa, dietetyka, terapeuty uzależnień (pomoc w rzucaniu palenia papierosów), specjalisty promocji zdrowia. Szczegółowy plan akcji na stronie www.onkol.kielce.pl