Business, Growth

Świętokrzyskie coraz wyżej w rankingu

Świętokrzyskie pnie się w górę w wydatkowaniu unijnych funduszy. Na koniec kwietnia zajęliśmy siódmą, najwyższą od lat, pozycję w kraju. Nie zwalniamy tempa, choć pandemia koronawirusa stawia przez Regionalnym Programem Operacyjnym nowe wyzwania.

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 napawa optymizmem. Kontraktacja na koniec kwietnia wyniosła prawie 80 proc., a to daje nam w ogólnopolskim rankingu siódmą pozycję. O jedno oczko wyżej w porównaniu z marcem i o trzy – w stosunku do stycznia tego roku.
Wartość unijnego dofinansowania wszystkich umów zawartych w naszym regionie w kwietniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wyniosła 88 mln zł. Ogółem od początku tego roku podpisano umowy na kwotę 331 mln zł unijnego dofinansowania, co pod względem przyrostu kontraktacji daje nam trzecią pozycję w kraju.
– Na koniec kwietnia liczba wszystkich umów na dofinansowanie z RPOWŚ wyniosła 2172, a łączna wartość unijnego wsparcia to 4 mld 771 mln zł – mówi Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
W dwóch osiach priorytetowych – Sprawne usługi publiczne oraz Nowoczesna komunikacja kontraktacja przekroczyła 90 proc. W tym ostatnim przypadku warto wspomnieć o ważnej dla naszego regionu umowie na dofinansowanie ze środków unijnych (kwotą 37,7 mln zł) budowy przejścia podziemnego pod torami w obrębie stacji kolejowej w Skarżysku-Kamiennej.
W obliczu kryzysu ekonomicznego spowodowanego COVID-19 niezwykle ważne są działania związane ze wsparciem inwestycyjnym małych i średnich przedsiębiorstw oraz udzielaniem temu sektorowi preferencyjnych pożyczek. I tu z pomocą przychodzą unijne środki z Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna Gospodarka.
– Pandemia koronawirusa stawia przed Regionalnym Programem Operacyjnym nowe zadania – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Fundusze unijne stają się bardzo ważnym narzędziem wspierania gospodarki naszego województwa. Ogromną pulę środków, bo aż 300 mln zł przeznaczyliśmy na pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. Z kwoty tej aż 231 mln zł przekazanych zostanie na uruchomienie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kredytów obrotowych i inwestycyjno-obrotowych dla firm poszkodowanych w wyniku pandemii.
Priorytetem jest także ochrona zdrowia i życia mieszkańców, stąd decyzja Zarządu Województwa o uruchomieniu pakietu unijnego wsparcia w wysokości ponad 100 mln dla placówek służby zdrowia i innych jednostek zaangażowanych w zwalczanie COVID-19. Pierwsze umowy na dofinansowanie tych działań już zostały podpisane.

 

Grafika prezentująca kontraktacje środków unijnych przez województwo świętokrzyskie w kwietniu 2020 r.
grafika

Jak podkreśla dyr. Sułek, na finiszu obecnej perspektywy niezwykle istotne jest utrzymanie dobrego tempa wydatkowania unijnych środków, przy jednoczesnym takim ich ukierunkowaniu, by wspierały działania służące ograniczeniu negatywnych skutków ekonomicznych epidemii, pomagały przedsiębiorcom i chroniły rynek pracy. Dyrektor Jacek Sułek zapowiada kolejne działania współfinansowane z RPOWŚ, które skierowane będą do przedsiębiorców oraz placówek medycznych.