Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski podczas przekazywania sprzetu medycznego dyrektorowi szpitala w Czerwonej Górze Youssefowi Sleimanowi

Do szpitala w Czerwonej Górze trafił sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem

Pierwszy sprzęt medyczny, na kwotę prawie 2, 5 mln zł, zakupiony ze środków unijnych w ramach działań związanych z walką z pandemią koronawirusa trafił już do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Nową aparaturę marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu i wicemarszałkowi Markowi Bogusławskiemu zaprezentował dyrektor placówki Youssef Sleiman.

W ramach tzw. tarczy dla placówek służby zdrowia, szpitale wojewódzkie oraz powiatowe działające w naszym regionie otrzymają wsparcie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Jedną z placówek, do których trafił już sprzęt medyczny, jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

– Cieszymy się, że ze środków unijnych możemy wspierać placówki medyczne prowadzone przez samorząd województwa oraz szpitale powiatowe w regionie. Dzisiaj mamy możliwość obejrzenia nowego sprzętu medycznego o wartości ponad 2,5 miliona złotych, zakupionego w ramach tzw. tarczy dla placówek służby zdrowia. I to jest ten sprzęt, który w walce z pandemią jest najbardziej przydatny – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Szpital zakupił m.in.: respiratory (37 sztuk), pompy infuzyjne (63 sztuki), aparaty USG, RTG i EKG, kardiomonitory,  inhalatory pneumatyczne,  urządzenia do terapii nerkozastępczej oraz wspomagania kompresji klatki piersiowej, a także specjalistyczne łóżka i wózki transportowe.  – To wysokospecjalistyczny sprzęt do ratowania zdrowia i życia, który przy różnym przebiegu koronawirusa będzie bardzo pomocny. W najbliższym czasie do szpitala dotrze kolejny, zamówiony już, sprzęt medyczny – powiedział wicemarszałek Marek Bogusławski.

Zadowolenia z nowego sprzętu nie krył dyrektor placówki Youssef Sleiman. – Ogółem w szpitalu w Czerwonej Górze w ramach walki z COVID-19 zaplanowano zakupy sprzętu za kwotę 6 mln 823 tys. zł (w tym wkład środków unijnych to 5 mln 799 tys. zł). Pozwoli to na  utworzenie dodatkowych 8 stanowisk  anestezjologicznych na obecnej sali wybudzeń dla pacjentów z ciężką  niewydolnością oddechową wymagających leczenia respiratorem oraz 2 stanowisk do wentylacji  nieinwazyjnej dla pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową – powiedział  Youssef Sleiman.

Warto dodać, że w ramach oddzielnego zadania, również realizowanego ze środków unijnych, szpital w Czerwonej Górze przygotowuje się do uruchomienia pracowni diagnostyki COVID-19. Wartość zadania to 1 mln 245 tys. zł. Obecnie trwają prace budowlane w pomieszczeniach, w których będzie znajdować się pracownia. Lecznica planuje także zakup niezbędnego sprzętu do diagnostyki.