Europejski Fundusz Społeczny Logo

Zmiana terminów ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Zostają przesunięte terminy naborów projektów zaplanowane w maju 2020 roku tj. konkursy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 8.2.2, 8.2.3, 8.3.1 i 8.3.6.

Instytucja Zarządzająca RPO WŚ 2014-2020 informuje, że w związku z trwającą epidemią koronawirusa, bezterminowo zostają przesunięte ogłoszenia naborów projektów w ramach następujących konkursów zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok:
–  8.2.2 – Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie – Profilaktyka raka szyjki macicy i raka piersi
–  8.2.3 – Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT- Eliminowanie czynników ryzyka w miejscu pracy
–  8.3.1 – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej
–  8.3.6 (8.3.4) – Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT – Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych
Pierwotnie terminy ogłoszenia ww. naborów były zaplanowane na koniec maja br.
IZ RPOWŚ będzie na bieżąco informować o kolejnych decyzjach, dotyczących ogłaszania konkursów w 2020 roku.