Spotkanie Zarządu Województwa świętokrzyskiego Z Przedstawicielami Szpitali 7 Maja 2020

Spotkanie zarządu województwa z przedstawicielami szpitali dotyczące projektu „Stop wirusowi!”

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego miało miejsce spotkanie przedstawicieli władz samorządowych województwa świętokrzyskiego – wicemarszałek Renaty Janik i wicemarszałka Marka Bogusławskiego z beneficjentami oraz partnerami projektu „Stop wirusowi!” – przedstawicielami podmiotów leczniczych podległych samorządowi województwa. W spotkaniu uczestniczyły także: Bogumiła Niziołek – dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia, Katarzyna Kubicka – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Elżbieta Korus – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Celem projektu „Stop wirusowi!” o wartości 32,5 mln zł jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy ludziom z „pierwszej linii frontu” walki z koronawirusem – lekarzom, pielęgniarkom, technikom medycznym oraz pozostałej kadrze placówek ochrony zdrowia, podległym samorządowi województwa. W ramach tego projektu będzie finansowanych 8 zadań. Pierwsze z nich to zadanie polegające na przeprowadzaniu badań profilaktycznych w kierunku diagnostyki koronawirusa, które będzie realizowane w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu. W ramach tego zadania pacjenci oraz osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, nie tylko utworzonych przez samorząd województwa, będą mogli wykonać test w kierunku oznaczenia koronawirusa. W przyszłości organizowane będą spotkania dla innych podmiotów, np. szpitali powiatowych. Na spotkaniu omówiono reguły przeprowadzania badań, rekrutacji, sposobów pobierania i dostarczania materiału badawczego, mające na celu skuteczną realizację wyznaczonych zadań.
Pozostałe zadania, wchodzące w skład projektu, to zakupy środków ochrony osobistej przez partnerów projektu: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, a także Departament Ochrony Zdrowia. Głównym partnerem i liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który koordynuje cały projekt oraz obejmie działaniami edukacyjno-profilaktycznymi mieszkańców województwa świętokrzyskiego.