Świętokrzyskie Dni Otwarte Muzeów

Akcja pn. “Świętokrzyskie Dni Otwarte Muzeów” organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego będzie tematem spotkania, które odbędzie się dziś o godz. 10.00 w sali 104.

Akcja pn. “Świętokrzyskie Dni Otwarte Muzeów” organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego będzie tematem spotkania, które odbędzie się dziś o godz. 10.00 w sali 104. Z przedstawicielami placówek muzealnych województwa świętokrzyskiego spotka się Jacek Kowalczyk, dyrektor Depatramentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Świętokrzyskie Dni Otwarte Muzeów odbędą się w dniach 1 do 5 października 2007 r. Są swoistą kontynuacją  Europejskich Dni Dziedzictwa obchodzonych w całym kraju w dniach 8-9 i 15-16 września br., a których koordynatorem w Polsce jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

Głównym zadaniem projektu Świętokrzyskie Dni Otwarte Muzeów jest przede wszystkim promocja turystyki kulturowej poprzez udostępnienie nieodpłatne lub częściowo odpłatne placówek muzealnych województwa świętokrzyskiego. To, co na co dzień jest niedostępne zostaje „otwarte” oraz wzbogacone o dodatkowe, ciekawe wydarzenia i atrakcje, mające na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa kulturowego własnego regionu, promocję regionalnych tradycji i zwyczajów, zachęcenie do obcowania z kulturą i zabytkami.

Adresatami i uczestnikami projektu są dzieci i młodzież szkolna z terenu województwa świętokrzyskiego. Zaproszenia do udziału w akcji skierowane zostaną do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół licealnych.

Efekty projektu
• zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej naszego regionu możliwościami zwiedzania placówek muzealnych
• promocja turystyki kulturowej jako formy spędzania wolnego czasu,
• nawiązanie współpracy między szkołami a placówkami muzealnymi.

Elementy kampanii promocyjnej
1. Opracowanie plakatu z zamieszczoną informacją o placówkach, które włączą się do akcji.
2. Informacja o akcji w mediach, do których skierowane zostaną pisma        o patronat medialny:
 Gazeta Wyborcza
 Echo Dnia
 Radio Kielce
 Radio Plus
 Telewizja Polska S.A. Program III.