Inwestycje

Świętokrzyskie na drugim miejscu w rankingu wydatków inwestycyjnych województw!

W prestiżowym rankingu inwestycyjnym miesięcznika „Wspólnota”, obrazującym poziom samorządowych nakładów na inwestycje w ostatnich trzech latach, świętokrzyskie po raz pierwszy w historii zajęło drugą lokatę w kategorii województw. To awans o jedno miejsce w porównaniu do poprzedniej edycji zestawienia za lata 2016–2018.

Zestawienie „Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2017–2019” zostało przygotowane przez „Wspólnotę” we współpracy z profesorem Pawłem Swianiewiczem, ekonomistą, kierownikiem Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorzy rankingu zarówno w obecnej edycji, jak i w poprzednich, ustalili wskaźnik poniesionych wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pod uwagę brane są okresy trzyletnie, by uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. “Wydatki inwestycyjne (…) cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu” – czytamy w opracowaniu rankingu.

Więcej szczegółów w raporcie Liderzy inwestycji.