Od Lewej Aleksanda Marcinkowska, Renata Janik, Magdalena Karwat Kasińska, Krzysztof Kalita

Świętokrzyskie na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców

Uruchomienie punktu informacyjnego oraz infolinii dla cudzoziemców, organizacja kursów języka polskiego, zajęć integracyjnych i wsparcia indywidualnego,  prowadzenie doradztwa zawodowego, a także pośrednictwo pracy – to najważniejsze założenia projektu  „Świętokrzyskie na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców”, którego liderem został Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Na realizację tego zadania 1 mln zł przekazało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. O planowanych w ramach projektu działaniach poinformowano podczas konferencji prasowej, w której udział wzięła wicemarszałek Renata Janik.

– Celem projektu jest integracja cudzoziemców ze świętokrzyskim rynkiem pracy poprzez kompleksowe wsparcie doradczo-bytowe. Projekt będzie stanowił atrakcyjną ofertę nie tylko dla obywateli Ukrainy, lecz także innych cudzoziemców, przebywających legalnie na terenie województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, młodzieży i dzieci – mówiła podczas konferencji wicemarszałek Renata Janik. I jak przekonywała – Projekt będzie miał perspektywiczne znaczenie dla dalszego rozwoju świętokrzyskiego rynku pracy, na którym obecność cudzoziemców stała się standardem.

Partnerami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w realizacji projektu zostało Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód w Kielcach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. Te trzy instytucje planują do końca 2023 roku dotrzeć ze swoimi przedsięwzięciami  do 1200 uczestników.

Jednym z kluczowych działań będzie uruchomienie stacjonarnego i mobilnego punktu informacyjnego oraz infolinii dla cudzoziemców. Tu, obok pomocy psychologiczno-doradczej, będzie można uzyskać wszechstronne informacje m.in. na temat legalizacji pobytu w Polsce, funkcjonowania polskiego systemu socjalnego, edukacyjnego, opieki zdrowotnej, wymogów podatkowych i prawnych. Pomoc dotyczyć będzie również wsparcia w zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, poprzez m.in. dostęp do bazy mieszkań on-line na terenie województwa oraz bezpłatnych usług tłumaczy.

Kolejnym działaniem będzie organizacja kursów języka polskiego dla zorganizowanych grup cudzoziemców, na różnych poziomach zaawansowania, cyklicznych zajęć integracyjnych, m.in. warsztatów kulturowych, wycieczek krajoznawczych prezentujących walory regionu, młodzieżowych forów dyskusyjnych, warsztatów aktywizujących w organizacjach pozarządowych, warsztatów przedsiębiorczości oraz wsparcia indywidualnego, m.in. konsultacji z psychologiem.

Ważną częścią projektu będzie  doradztwo zawodowe, wspierające planowanie kariery i asymilację z polskim rynkiem pracy oraz pośrednictwo pracy, obejmujące bezpośrednie kontakty z pracodawcami, dostęp do ofert zatrudnienia i wsparcie eksperckie pośredników pracy.

Projekt przewiduje także organizację międzynarodowej konferencji dla pracodawców i cudzoziemców, podkreślającej m.in. korzyści dla pracodawców, jakie płyną z zatrudnienia cudzoziemców.

Obok Renaty Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, w dzisiejszej konferencji prasowej udział wzięli: Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Magdalena Karwat-Kasińska, p.o. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach oraz Krzysztof Kalita, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód w Kielcach.

Galeria zdjęć