Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski wśród uczestników konferencji

Dyskutują w Kielcach o rozwoju zielonych technologii

O prawnych, ekonomicznych i społecznych aspektach rozwoju zielonych technologii w gospodarce i administracji publicznej rozmawiają uczestnicy ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w Kielcach przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego. W wydarzeniu odbywającym się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył m. in. wicemarszałek Marek Bogusławski.

Tematyka obrad jest zakreślona bardzo szeroko. W V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju zielonych technologii w gospodarce i administracji publicznej. Perspektywa krajowa i globalna”, która odbywa się w dniach 6-7 czerwca br. w kieleckim Grand Hotelu, uczestniczą przedstawiciele różnych dyscyplin – prawnicy, ekonomiści, specjaliści z zakresu zarządzania, ochrony środowiska, psychologii, socjologii, turystyki i etyki.

Badacze wielu dziedzin nauki podczas dwudniowych obrad rozmawiają m. in. o oddziaływaniu na gospodarkę i życie społeczne technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Omawiają też wpływ zielonych technologii na procesy hamujące degradację środowiska naturalnego.

– To problemy szalenie ważne, dotyczące przyszłości, która się obecnie kształtuje i dziś musimy udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące tej przyszłości, by nie było za późno – mówił prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ds. rozwoju i finansów prof. dr hab. Jarosław Karpacz.

– Samorząd województwa świętokrzyskiego aktywnie uczestniczy w promowaniu działań mających na celu wdrażanie nowych technologii i nadal będzie wspierał takie działania. To ważne kwestie, ponieważ w przyszłości będą mieć przełożenie m. in. na stan środowiska, a więc na zdrowie naszego społeczeństwa – podkreślał podczas otwarcia konferencji wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski, życząc uczestnikom owocnych obrad.

Efektem konferencji będzie monografia naukowa.

Galeria zdjęć