22496376 1469319883144564 8231891163279970556 O

Świętokrzyskie przejmuje przewodnictwo Domu Polski Wschodniej

Województwo Świętokrzyskie przejmuje koordynację Domu Polski Wschodniej w Brukseli od województwa podlaskiego. W oficjalnym przekazaniu funkcji weźmie udział marszałek Andrzej Bętkowski.

W programie dwudniowej wizyty w Brukseli przewidziane jest także spotkanie z Jego Ekscelencją Arturem Orzechowskim, Ambasadorem RP w Królestwie Belgii oraz spotkanie inwestycyjno – gospodarcze z przedsiębiorcami belgijskimi.

2 grudnia 2009 roku, Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego podpisali porozumienie o utworzeniu wspólnego przedstawicielstwa w Brukseli – Domu Polski Wschodniej. Główne zadania Domu Polski Wschodniej w Brukseli to: reprezentowanie interesów regionów przed instytucjami europejskimi, monitorowanie działań podejmowanych przez instytucje europejskie w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów regionów, informowanie podmiotów w regionach o możliwościach aplikowania po środki w ramach Programów Wspólnotowych, promowanie Polski Wschodniej w Brukseli i w innych regionach Unii Europejskiej, lobbowanie na rzecz projektów złożonych w Brukseli przez władze samorządowe i instytucje z Polski Wschodniej.