Img 3807

Obradował Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego św. Rafała w Czerwonej Górze na zakup monitorów kardiologicznych oraz zaopiniowanie dwóch inwestycji drogowych w Kielcach i gminie Smyków – takimi m.in. tematami zajmował się obradujący pod przewodnictwem wicemarszałek Renaty Janik  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia w środę, 5 grudnia.


Kamery na akcję „Zima”
17,5 tysiąca ton piasku i ponad 5 tysięcy ton soli – takie zapasy surowców potrzebnych w zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich zamierzają wykorzystać w sezonie 2018/2019 drogowcy ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Podczas posiedzenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął „Operat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2018/2019”.

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski zgłosił  Zarządowi Województwa przygotowanie drogowców do akcji zimowego utrzymania tras wojewódzkich, przedstawiając operat zimowego utrzymania sieci drogowej w regionie.
W regionie jest prawie 1078 kilometrów dróg wojewódzkich (w tym drogi serwisowe) – większość w III i IV standardzie zimowego utrzymania, co oznacza, że nieprzejezdność wynikająca z trudnych warunków atmosferycznych może się tam utrzymywać do 8 godzin. W II, najwyższym dla dróg wojewódzkich standardzie zimowego utrzymania, który oznacza, że luźny śnieg powinien być usunięty do 4 godzin, jest odcinek trasy wojewódzkiej Kielce – Chęciny oraz odcinek drogi wojewódzkiej w Połańcu od ronda do Elektrowni Połaniec oraz odcinek obejmujący most na Wiśle w tym mieście. Z kolei na najniższym V standardzie zimowego utrzymania (luźny śnieg może się na niej utrzymywać nawet do 24 godzin) jest obecnie jedynie remontowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 764 w Daleszycach.
W ramach akcji „Zima” ŚZDW przygotował sprzęt: 26 pługopiaskarek, w tym dwie nowe, zakupione z ubiegłorocznych oszczędności wynikających z łagodnej zimy, a także 6 pługów ciężkich i 6 wirnikowych, 6 równiarek i 7 ładowarek. Drogowcy przygotowali także 17,5 tysiąca ton piasku i ponad 5 tys. ton soli.
Jak w poprzednich latach sytuację meteorologiczną monitorować będą stacje pogodowe, usytuowane w 16 newralgicznych miejscach w regionie, kolejna -17. stacja od 1 stycznia 2019 r. pracować będzie w Ćmielowie. Wyposażone w czujniki szybkości wiatru, wilgotność powietrza oraz temperatury powietrza i gruntu, sygnalizują także możliwość wystąpienia gołoledzi. Z kolei zlokalizowane w stacjach kamery dają podgląd na sytuację na drogach. – To rozwiązanie bardzo przydatne zarówno dla drogowców na bieżąco monitujących stan dróg, jak i samych kierowców, którzy obraz z kamer mogą na bieżąco obserwować poprzez stronę Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – podkreśla Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Pracownicy 7 obwodów drogowych oraz kieleckiego biura Świętokrzyskiego Zarządu Dróg są już w pełnej gotowości. Czynne są też telefony interwencyjne, pod numerami których można zgłaszać interwencje dotyczące trudnej sytuacji na drogach wojewódzkich. W godzinach 6. 00 – 22.00 są to kieleckie numery ŚZDW: 41 347 04 71 ( lub końcówka 72), 41 347 04 80 (81) i 41 347 04 90 (91 i 92). Przez całą dobę prowadzone są też dyżury telefoniczne w Obwodach Drogowych ŚZDW.

Nowe monitory kardiologiczne dla Czerwonej Góry
35 tysięcy 700 złotych dotacji otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Rafała w Czerwonej Górze – zdecydował dzisiaj Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Pozwoli to lecznicy na dofinansowanie zakupu nowych monitorów kardiologicznych dla Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Wszystko to w ramach projektu „Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018” , prowadzonego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 160 tysięcy złotych. Większość pieniędzy- 119,5 tys. zł przekazuje Ministerstwo Zdrowia. Przyznana przez Zarząd Województwa dotacja potrzebna jest na wkład własny szpitala.

Dzięki projektowi szpital w Czerwonej Górze wzbogaci się w 12 monitorów kardiologicznych oraz w 2 zestawy centrali monitorujących. Monitory kardiologiczne wraz z centralą monitorującą to specjalistyczne urządzenia przeznaczone do ciągłego pomiaru istotnych parametrów życiowych. Stanowią podstawowe wyposażenie większości oddziałów szpitalnych. Dokładne i precyzyjne pomiary parametrów życiowych, możliwe dzięki wykorzystaniu tego rodzaju sprzętu, są istotne podczas podejmowania decyzji klinicznych.

Zakupiony sprzęt trafi na Oddział V Chorób Wewnętrznych Szpitala św. Rafała, na którym znaczna grupa pacjentów to chorzy wymagający stałego monitorowania parametrów sercowych. Doposażenie oddziału w nowoczesny sprzęt ułatwi prowadzenie diagnostyki i pozwoli na bieżące monitorowanie wdrożonego leczenia.

Img
Posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

 

Pozytywne opinie w sprawie inwestycji drogowych
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniował dwie inwestycje drogowe – w gminie Smyków i w Kielcach. Pierwsza z nich to ”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469t Grzymałków – Gliniany Las – Smyków w km. 3+473 do km 5+2,475 km” , druga – „Budowa ulicy Ratajskiej w Kielcach na odcinku od ul. Kordeckiego do ul. Sobieskiego”.

O opinię w sprawie pierwszej z dróg do Zarządu Województwa wystąpił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich. Projektowana droga w gminie Smyków będzie miała prawie 2,5 kilometra długości, klasę techniczną drogi Z ( zbiorcza) i 6 metrów szerokości jezdni. Będzie przebiegała od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0450T aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 74.

Z kolei ul. Rajtajska w Kielcach (od. Al. Na Stadion do ul. Ściegiennego) o długości 190 metrów będzie miała sześciometrowej szerokości jezdnię. W ramach inwestycji powstaną też 3,5-4 metrowej szerokości zjazdy na działki i posesje lub też szerokości dostosowanej do istniejących bram. Projektowany odcinek drogi obsługiwać będzie ruch lokalny, jako dojazd do budynków jednorodzinnych i garaży.

Iwona Sinkiewicz – Potaczała, rzecznik prasowy

Lokalizacja