3

Małe kroki – wielkie działania. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Wolontariuszy spotykamy częściej, niż się nam wydaje. Wspierają instytucje i organizacje pozarządowe, stanowiąc cenną pomoc przy wydarzeniach, jak i codziennych zadaniach. Na gotowości i zaangażowaniu ochotników mogą polegać m.in. domy kultury, biblioteki, domy i ośrodki pomocy społecznej, muzea, różnorodne stowarzyszenia i fundacje. Wolontariusze są aktywni podczas koncertów, pikników, festynów i innych wydarzeń – sportowych, edukacyjnych czy kulturalnych. Realizują także działania na rzecz potrzebujących, środowiska czy zwierząt. Wolontariat pracowniczy prężnie działa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Co roku 5 grudnia dla wyrażenia uznania za trud wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (ang. International Volunteer Day). To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

W Polsce o wolontariacie można mówić od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to w 1993 roku powstało pierwsze Centrum Wolontariatu w Warszawie. Stworzono wtedy definicję wolontariatu, która brzmi: „wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie” (źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie).

Od 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach działa wolontariat pracowniczy. To pierwsza tego typu inicjatywa w administracji samorządowej. Ponad 60 wolontariuszy angażuje się w prace na rzecz lokalnej społeczności.

(002)
Wolontariusze Urzędu Marszałkowskiego zachęcali do przekazywania 1%podatku

 

Koncerty charytatywne, promocja idei przekazywania 1 % podatku, akcje krwiodawstwa, udział w zbiórkach książek i zabawek dla potrzebujących dzieci, Przestrzeń Otwarta Rodzicom, zbiórka karmy dla zwierząt, wspieranie organizacji pozarządowych – to niektóre inicjatywy, w które włączyli się w tym roku wolontariusze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Cieszymy się, że wśród nas osoby, które chcą nieść pomoc innym. Praca wolontariuszy oraz ich zaangażowanie są nieocenione, są przejawem szlachetnej wrażliwości, empatii i troski o dobro innych.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy poświęcają swój czas, siły i zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących.