Świętokrzyskie z lotu ptaka

Świętokrzyskie z lotu ptaka

Niepowtarzalne walory krajobrazowe regionu widziane z lotu ptaka prezentuje najnowsza publikacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Album „Świętokrzyskie” pokazuje m.in. najważniejsze atrakcje turystyczne i krajobrazowe wszystkich powiatów, piękno przyrody, ale też wielowiekowy dorobek kulturowy i cywilizacyjny ziemi świętokrzyskiej oraz inwestycje ostatnich lat.

Do wydawnictwa dołączona jest płyta z półgodzinnym filmem „Ballada o Świętokrzyskiem”. Zdjęcia i film wykonano z drona. Możemy podziwiać m. in. malowniczą panoramę rolniczych terenów powiatu kazimierskiego, przepiękne Ponidzie z doliną rzeki Nidy, widok z góry na historyczne miasta i miasteczka jak Sandomierz czy Wiślica, monumentalne i najbardziej znane zabytki historii jak Zamek Krzyżtopór, Zamek w Chęcinach, ale też najnowsze obiekty, powstałe w ostatnim 20-leciu, jak kompleks turystyczny w Bałtowie, Europejskie Centrum Bajki czy nowoczesne, rozbudowane dzięki unijnym środkom obiekty Targów Kielce. Wrażenie robią też widziane z lotu ptaka obszary cenne przyrodniczo, jak np. dzikie kompleksy leśne ziemi koneckiej.

– Publikacja prezentuje najbardziej aktualne oblicze województwa, które przecież bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat, przede wszystkim w zakresie infrastruktury, ale też inwestycji w zachowanie wartości kulturowych, w restaurację zabytków oraz rewitalizację miast i miejscowości. To obecnie region łączący bogactwo tradycji z nowoczesnością – co oddaje zarówno film, jak i album – mówi redaktor wydawnictwa Dariusz Detka.

Publikacja i film mają też walor edukacyjny, ponieważ warstwę wizualną uzupełnia bogactwo informacji i ciekawostek o historii, kulturze, przyrodzie, geografii, geologii i gospodarce regionu.

Materiał filmowy i zdjęciowy przygotowała Internetowa Telewizja Urzędu Marszałkowskiego – ITV Sejmik Kielce.

Album Świętokrzyskie