Sand1

Świętowali 20 lat powiatu sandomierskiego

W Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia powstania samorządu powiatu sandomierskiego. Wzięli w nich udział: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik i radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Swajda.

Podczas spotkania starosta sandomierski Stanisław Masternak podziękował wszystkim samorządowcom, którzy w dotychczasowej historii pracowali dla powiatu sandomierskiego. Wyraził opinię, że mimo różnych wypowiedzi, propozycji związanych z funkcjonowaniem powiatu, ta struktura władzy samorządowej będzie utrzymana i wzmocniona poprzez odpowiednie przepisy. O roli powiatu sandomierskiego dla społeczności lokalnych, dla grup sadowniczych, rozwoju przedsiębiorczości wypowiadał się członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego Marcin Piwnik.
Samorządowcy omawiali najważniejsze wydarzenia z okresu 20 lat funkcjonowania samorządu powiatowego. Rozmawiali o kondycji szpitala powiatowego, o przyszłych planach w życiu mieszkańców powiatu sandomierskiego oraz o realizowanych najważniejszych inwestycjach, między innymi drogowych, oświatowych, przeciwpowodziowych.
W uroczystości uczestniczyli posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, mieszkańcy miasta.
Uroczystościom towarzyszyła wystawa fotograficzna. Na wielu zdjęciach można było zobaczyć historię powiatu sandomierskiego i ludzi, którzy go tworzyli.

Galeria zdjęć

Lokalizacja