1

Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W Kielcach odbyły się dziś Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Wziął w nich marszałek Andrzej Bętkowski, który przed Pomnikiem Niepodległości na placu Niepodległości złożył wieńce w hołdzie walczącym o wolność Polski, a następnie uczestniczył we mszy świętej w intencji ojczyzny odprawionej w Bazylice Katedralnej.

– Świętujemy rocznicę wielkiego, historycznego wydarzenia. Tego dnia wszyscy jesteśmy razem i w sposób szczególny celebrujemy naszą niepodległość. W narodowej wspólnocie radujemy się z odzyskania wolności oraz dziękujemy minionym pokoleniom, które budowały wolną Polskę. Życzę Wszystkim radosnego Święta Niepodległości – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Po mszy marszałek razem z mieszkańcami regionu wspólnie zaśpiewali hymn państwowy przed siedzibą Muzeum Narodowego – dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich. Tym samym dołączając do akcji „Niepodległą do Hymnu”. W tym samym czasie Mazurek Dąbrowskiego został wykonany również podczas oficjalnych uroczystości państwowych i podczas wydarzeń lokalnych w kraju i za granicą.

Marszałek Andrzej Bętkowski wziął także udział w uroczystościach na Placu Wolności w Kielcach, przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu właśnie odbyły się główne wydarzenia uroczystych obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – złożenie meldunku dowódcy Garnizonu Kielce, uroczysta zmiana warty, salwa honorowa, koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Krasocina, pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Technikum Zawodowego im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz koncert listopadowy.

Wieńce złożyli również przedstawiciele Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Tradycyjnie już, na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w przeddzień 11 listopada zawisła flaga Rzeczypospolitej Polskiej, która uwydatnia znaczenie uroczystości.

więcej zdjęć na naszym facebooku

  • Uroczyste obchody zorganizowali: Urząd Miasta Kielce, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Kielcach, 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Placówka Straży Granicznej w Kielcach, Straż Miejska w Kielcach, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wzgórze Zamkowe w Kielcach, Areszt Śledczy w Kielcach, Nadleśnictwo Kielce, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.