Szkoła medyczna dostanie Oskara Zawodowego

Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy odniosła sukces w II edycji konkursu Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pod nazwą „Szkoła dla rynku pracy”. Zdobyła najwyższe miejsce w obszarze „Medyczno-społecznym oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia”.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej realizuje konkurs w ramach projektu „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”. Dlatego jednym z najważniejszych założeń konkursu jest promowanie i nagradzanie dobrej współpracy z pracodawcami.

W przypadku Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej wysoko oceniono efekty współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach, w którym uczniowie realizują kształcenie praktyczne. W roku szkolnym 2011/2012 w zajęciach praktycznych na różnych oddziałach tego szpitala uczestniczyło około 100 uczniów kształcących się na kierunkach: ratownik medyczny, opiekun medyczny, technik masażysta, technik elektroradiolog. Uczniowie i absolwenci mogli również w tej placówce zdobywać doświadczenie na indywidualnych praktykach zawodowych, na stażach oraz w ramach wolontariatu.

Istotnym kryterium konkursu było to, czy w związku z reformą szkolnictwa zawodowego szkoła dostosowuje swoje programy nauczania w oparciu o informacje uzyskane od pracodawcy, z którym współpracuje.

W szkole medycznej w Morawicy na przykład utworzenie kierunku technik elektroradiolog było spowodowane sygnałami ze szpitali, że jest zapotrzebowanie na rynku na taką specjalność w szkołach publicznych. – Bardzo poważnie analizujemy przekazywane przez pracowników szpitala uwagi, zalecenia i sugestie, czego współczesny pracodawca oczekuje od absolwenta. Nasi absolwenci cieszą się dobrą opinią, bo dzięki praktykom w szpitalach idą do pracy dobrze przygotowani do realnych warunków – mówi Renata Antos, dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy. Szkoła prowadzi obecnie na wszystkich kierunkach kształcenia naukę języka migowego. – Reagujemy na to, jaki pacjent trafia do szpitali, nie zawsze jest to pacjent sprawny pod względem słuchu i wzroku. Widzimy, że podstawy języka migowego to dziś niezbędna umiejętność dla naszych absolwentów, bo takie są wymagania pracodawców – dodaje dyrektor Renata Antos. WSZ w Kielcach to niejedyny szpital, z którym szkoła współpracuje, ale współpracę właśnie z tym pracodawcą zgłoszono do konkursu, bo tam uczniowie mają najwięcej zajęć.

Nagrodzonym w konkursie szkołom i współpracującym z nimi pracodawcom zostaną wręczone statuetki Oskar Zawodowy podczas spotkania 6 grudnia 2013 roku w Warszawie.