Szkolenia dla przedsiębiorców w ramach projektu “Akademia TRIZ dla biznesu”

Szkolenia dla przedsiębiorców w ramach projektu “Akademia TRIZ dla biznesu”

Do 30 września br. będzie trwał nabór przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw świętokrzyskiego i małopolskiego do udziału w praktycznych, bezpłatnych szkoleniach z zakresu rozwiązywania problemów organizacyjnych, technicznych i technologicznych firm przy wykorzystaniu nowatorskiej metodyki TRIZ – Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań.

Metodyka ta jest niezwykle popularna we wszystkich wysoko rozwiniętych krajach, m.in. w Szwecji, Japonii, Niemczech, USA, Korei Południowej, Rosji. Stosowana jest z dużymi sukcesami w wiodących firmach światowych takich jak: Samsung, Toyota, Boeing, Hewlett Packard, IBM, Motorola, Xerox, stając się źródłem ich długofalowego sukcesu i efektywnego, innowacyjnego rozwoju. Specyficzna cecha TRIZ, to: prostota uzyskiwanych rozwiązań, niskie koszty realizacji i minimalna ilość prób poprzedzających wdrożenie.

Warsztaty szkoleniowe dla przedsiębiorców będą odbywały się na terenie obu województw, w formie cyklicznych, jednodniowych spotkań, w małych sprofilowanych grupach. Będą prowadzone przez konsultantów ds. przedsiębiorczości i TRIZ oraz jedynego w Polsce eksperta posiadającego III stopień certyfikacji w międzynarodowej skali MATRIZ, mającego bogate doświadczenie związane z wdrażaniem TRIZ w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

Dla dziesięciu najbardziej aktywnych przedsiębiorstw z obu regionów zostanie zrealizowana w ramach projektu usługa doradcza z zakresu rozwiązania konkretnego problemu metodyką TRIZ. Ponadto, każdemu z przedsiębiorców zostanie udostępniony pakiet dodatkowych szkoleń e-learningowych związanych z tematyką własności intelektualnej w biznesie, obejmujących  następujące bloki tematyczne: prawo autorskie, ochrona baz danych, ochrona znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych, obrót prawami autorskimi, zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Szczegółowe informacje nt. organizowanych szkoleń, regulamin uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania są dostępne na stronie internetowej projektu pn. Akademia TRIZ dla biznesu: www.akademiatriz.it.kielce.pl
Ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona. Liczy się kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.