Nagrodzono najciekawsze przedsięwzięcia gospodarcze

Nagrodzono najciekawsze przedsięwzięcia gospodarcze

Podczas XXXV Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wicemarszałek Grzegorz Świercz, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk pamiątkowymi grawertonami uhonorowali laureatów i wyróżnionych w XIII edycji konkursu „Sposób na Sukces”. Przedsięwzięcie promuje aktywne postawy, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Organizatorami konkursu są: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ideą przedsięwzięcia jest wspieranie ciekawych inicjatyw gospodarczych, poprzez które stworzone zostaną nowe miejsca pracy na wsi poza rolnictwem, przyczyniając się do ograniczenia bezrobocia oraz aktywizacji społeczności lokalnych.

– Laureaci konkursu realizując swoje pomysły, przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności i są jednocześnie wzorcowym przykładem efektywnego wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania – podkreślał Piotr Żołądek. 

Do konkursu zgłoszonych zostało 16 podmiotów z całej Polski. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znalazło się 4 nominowanych z województwa świętokrzyskiego.
Najlepsze przedsięwzięcia gospodarcze i społeczne na obszarach wiejskich zostały nagrodzone i wyróżnione w czterech kategoriach.
W kategorii zespołowej nagrodę I stopnia przyznano Grupie Sadowniczej „Owoc Sandomierski” Sp.o.o. w Bilczy w gminie Obrazów za przedsięwzięcie „Budowa zaplecza logistycznego wraz z  wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”.  Polegało ono na rozbudowaniu nowoczesnego zaplecza logistycznego o halę z komorami chłodniczymi i spedycją, zaplecza socjalnego, budowę drogi dojazdowej i utwardzenie terenu wokół obiektu.

W kategorii indywidualnej nagrodę II stopnia otrzymało  „Centrum Szkolenia Wielozawodowego AUTOMIX Wiesław Barański” z Jędrzejowa za przedsięwzięcie „Budowa płyty poślizgowej i budynku hotelarsko-szkoleniowego z przeznaczeniem pod organizację stacjonarnych kursów prawa jazdy wszelkich kategorii”. Firma szkoli kierowców wszystkich kategorii, prowadzi przeglądy techniczne samochodów oraz usługi transportowe. Obok płyty wybudowano obiekt szkoleniowo-hotelarski, który służy jako baza szkoleniowo-noclegowa podczas stacjonarnych kursów prawa jazdy. W budynku zastosowano nowoczesne systemy ogrzewania i klimatyzacji z wykorzystaniem geotermii.

W kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych nagrodę III stopnia przyznano Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach za „Uruchomienie osady średniowiecznej w Hucie Szklanej”.  Pomysł budowy osady powstał dzięki członkom stowarzyszenia LGD – Wokół Łysej Góry.

Wyróżniono też Jorge Group Polska Marek Postawka za przedsięwzięcie: „Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Dwór w Odonowie – remont XIX wiecznego obiektu dworsko-parkowego i powołanie Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego”.

W ramach przedsięwzięcia odrestaurowany został zabytkowy zespół dworkowo-parkowy i utworzony na jego bazie ośrodek konferencyjno-szkoleniowy z  25 miejscami  noclegowymi. Organizowane są tam szkolenia, konferencje, spotkania firmowe i integracyjne, jak również uroczystości rodzinne – wesela, komunie, itp.

– To bardzo miły i ważny moment dla mnie – mówił Wiesław Barański, właściciel Centrum Szkolenia Wielozawodowego AUTOMIX z Jędrzejowa, laureat w kategorii indywidualnej. – Cieszę się, że mój pomysł został doceniony. Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Jędrzejowie jest jednym z trzech takich ośrodków w Polsce, ponieważ szkoli kierowców w warunkach ekstremalnych. Mam jeszcze mnóstwo nowych pomysłów na poszerzenie tej działalności, ta nagroda na pewno doda mi pewności siebie w dążeniu do następnych celów.