Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie marszałek Adam Jarubas uczestniczył będzie w spotkaniu marszałków województw z minister Elżbietą Bieńkowską. Tematyka spotkania dotyczyć będzie podziału środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

Źródło: Biuro Prasowe UM