Morawica

Szkoły podległe samorządowi województwa rozpoczęły rekrutację na rok szkolny 2020/2021

Ruszyła rekrutacja do dwóch publicznych szkół Samorządu Województwa Świętokrzyskiego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku Kamiennej. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną rekrutacja odbywa się metodą on-line.

Obie placówki dysponują bogatą i interesującą ofertą edukacyjną w zawodach i kwalifikacjach skierowanych zarówno do młodzieży, jak i dorosłych. Oferują nieodpłatne kształcenie, korzystanie w trakcie nauki z profesjonalnie wyposażonych pracowni, naukę w systemie dziennym i zaocznym oraz zapewniają praktyki u pracodawców. Terminy i godziny zajęć dostosowywane są do potrzeb kandydatów.

Nabór do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej w roku szkolnym 2020/2021 prowadzony jest na kierunki medyczne i społeczne, w tym: technik farmaceutyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca, technik elektroradiolog, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny, asystent rodziny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, florysta, opiekunka środowiskowa, technik analityk oraz technik archiwista, a także na nowe kierunki kształcenia: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna oraz technik dentystyczny.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy w roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja odbywa się na kierunkach: technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, asystentka stomatologiczna oraz technik archiwista.

Chcąc przystąpić do naboru należy pobrać i wypełnić formularze zapisu dostępne na stronach internetowych szkół, a następnie przesłać drogą mailową na adres:
– kontakt@ckziu.pl w przypadku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej lub tradycyjną formą na adres szkoły: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 124. Formularz jest dostępny na stronie internetowej szkoły pod adresem http://www.ckziu.pl Informacje można uzyskać także dzwoniąc pod nr telefonu (41) 253-19-46.
oraz
– szkolamedyczna@o2.pl w przypadku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy. Formularz do pobrania na stronie internetowej szkoły: http://www.szkola-medyczna.com.pl, w zakładce rekrutacja. Formularze można przesyłać również pocztą na adres szkoły: 26-026 Morawica, ul. Kielecka 7. Informacje dostępne są również pod numerem telefonu (41) 311-46-80.
Początek nauki – wrzesień 2020 r.