Posiedzenie Zarządu Województwa

Szpitale z większym dofinansowaniem

Prawie 1 mln zł dla szpitala we Włoszczowie i 185 tys. zł dla lecznicy w Sandomierzu – taką decyzję podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Dodatkowe środki pochodzące z funduszy europejskich pozwolą na sfinalizowanie już realizowanych projektów związanych z rehabilitacją.

Oba projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. Placówki prowadzące rehabilitację otrzymały wsparcie na  zakup nowoczesnego sprzętu i przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych.

– Dzięki korzystnemu kursowi euro udało się wygospodarować dodatkowe środki i zwiększyć wartość dofinansowania projektów szpitali we Włoszczowie – o 983 tys. zł do kwoty 2 mln 425 tys. zł oraz Sandomierzu – o 185 tys. zł do kwoty 442 tys. zł – mówi Andrzej Bętkowski,  marszałek województwa świętokrzyskiego. – Nie mam wątpliwości, że to dobrze wydane pieniądze, które służyć będą świadczeniu usług rehabilitacyjnych na jak najwyższym poziomie. Z pewnością  jest to możliwe dzięki wyposażeniu placówek w sprzęt najwyżej klasy.

Projekt lecznicy we Włoszczowie zakłada zakup wyposażenia oraz przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na nowy oddział rehabilitacyjny, natomiast placówka sandomierska zaplanowała zakup sprzętu medycznego dla oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Jak podkreśla wicemarszałek Marek Bogusławski – dzięki realizacji projektów skróci się czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji, na które jest ogromne zapotrzebowanie wśród pacjentów.