Portret Tadeusza Kościuszki I Napis Z Tytułem Wystawy

“Tadeusz Kościuszko – jak zostać bohaterem zbiorowej wyobraźni”

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu zaprasza na wykład zatytułowany “Tadeusz Kościuszko – jak zostać bohaterem zbiorowej wyobraźni”. Odbędzie się on w środę 29 maja br. o godz. 17.00 w sali rycerskiej. Postać Tadeusza Kościuszki przybliży prof. dr hab. Jarosław Czubaty.

Prof. dr hab. Jarosław Czubaty – ur. 1961; magisterium na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego 1986, doktorat tamże 1996, habilitacja tamże 2006; 2011 profesor UW; 2021 profesor zwyczajny; przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historycznego UW (w 2012-2020 r.); przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia na UW (2020). Autor podręczników do nauczania historii w liceum; laureat Nagrody Klio Porozumienia Wydawców Książek Historycznych w 2005 r. (za książkę “Zasada dwóch sumień”). Nagroda m.st. Warszawy (2018). Główne zainteresowania badawcze: przemiany społeczne, mentalność polityczna, ideologie, historia wojskowa lat schyłku XVIII i pierwszej połowy XIX w.