“Talenty Świętokrzyskie”

“Talenty Świętokrzyskie”

W piątek, 25 października o godzinie 17.00. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień najbardziej uzdolnionym dzieciom i młodzieży województwa świętokrzyskiego. “Talentami Świętokrzyskimi” nagrodzonych zostanie 35 laureatów, zaś wyróżnienia trafią do 16 osób. Wydarzenie uświetni koncert zespołu Mafia. W uroczystości wezmą udział  przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Województwa: Piotr Żołądek i Jan Maćkowiak.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego już od roku 2000 przyznaje nagrody dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów z terenu województwa świętokrzyskiego, przy czym w latach 2000-2007 na mocy uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2000 r. w sprawie ustanowienia nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla laureatów ogólnopolskich olimpiad i konkursów z terenu województwa świętokrzyskiego nagrodzono 155 laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad oraz konkursów z terenu województwa świętokrzyskiego.

Od roku 2008 działania te są kontynuowane w nieco zmodyfikowanej, rozszerzonej formule, w ramach „Programu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, który zakłada ponadto, że nagrody i wyróżnienia Samorządu Woj. Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” mogą otrzymywać również uczniowie i studenci posiadający wybitne, udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Program został uchwalony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 września 2008 r. uchwałą Nr XVIII/329/2008 w sprawie przyjęcia „Programu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” (zmienionej uchwałą Nr XXVIII/468/2009 z dnia 29 czerwca br.).

Obecnie zaś od bieżącego roku program, po kolejnej modyfikacji (włączenie w realizację programu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty), otrzymał nazwę „Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów” (uchwalony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 czerwca br. uchwałą Nr XXXII/579/2013. Od bieżącego roku w realizację programu.

Dotychczas, tj. od 2000 do 2012 roku, przyznano 315 nagród i 84 wyróżnienia „Talenty Świętokrzyskie”. W roku bieżącym nagrodzonych zostanie kolejnych 35 laureatów (w tym 33 laureatów indywidualnych i 2 zespoły), zaś wyróżnionych 16 osób. W załączeniu przekazujemy listę wszystkich laureatów, ze szczegółową informacją o ich dokonaniach.

Uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień „Talenty Świętokrzyskie” odbędzie się
25 października br. (piątek) o godzinie 17.00. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12 w Kielcach. Całość uświetni swoim koncertem zespół Mafia.