Targi AGROTECH – innowacyjnie dla rolnictwa

Targi AGROTECH – innowacyjnie dla rolnictwa

Najnowocześniejszy sprzęt i maszyny rolnicze prezentowane są w Kielcach w dniach 7-9 marca podczas XX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH. W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk oraz wiceprzewodniczący Józef Grabowski, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Województwa Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek.

Na Targach prezentuje się 600 wystawców z Anglii, Austrii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Turcji, Włoch i Polski. – Te targi są dla nas targami szczególnymi i bardzo ważnymi, bo towarzyszą właściwie od początku Targom Kielce. Zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem; szacujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym targi zwiedzi ponad 55 tysięcy osób w ciągu trzech dni – mówił Andrzej Mochoń, prezes targów Kielce.

Wystawę otworzyła Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która podkreśliła, że te jubileuszowe targi poprzedzają zbliżający się jubileusz 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. – Był to bardzo dobry wybór również dla polskiej wsi. Znakomicie wykorzystujemy możliwości, jakie dało nam prawodawstwo unijne, wspólna polityka rolna i budżet wspólnej polityki rolnej – mówiła, dodając, że efekty tego wsparcia są widoczne, bo rośnie eksport polskiej żywności. Przypomniała, że w nowej perspektywie unijnego finansowania polski sektor rolny ma otrzymać 177 mld zł. – To być może ostatnia tak duża alokacja dla Polski, więc mamy wszyscy obowiązek zaplanować wykorzystanie tego wsparcia w taki sposób, by jak najlepiej przyczyniło się do dalszej poprawy konkurencyjności rolnictwa, jego otoczenia i warunków życia na wsi – mówiła wiceminister. Poinformowała, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20, nad którym prace dobiegają końca, ukierunkowany jest na wsparcie wszystkich sektorów rolnictwa – gospodarstw małych, średnich, dużych, ale i przetwórstwa, a także na dalsze wspieranie aktywizacji społeczności wiejskich.

 Zdaniem marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa targi to doskonałe miejsce, by prezentować najnowocześniejsze technologie w obszarze rolnictwa, a wparcie sektora rolnego jest bardzo ważne również na poziomie polityki regionalnej. – Dzisiaj regiony pracują nad tzw. regionalnymi strategiami innowacji. W regionie świętokrzyskim jako jedną z czterech kluczowych specjalności regionalnych wybraliśmy nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo. Rolnictwo niekoniecznie musi oznaczać tylko tradycyjne formy, choć one też są bardzo ważne, ale może być, w rozumieniu procesowym, technologicznym i marketingowym, również bardzo innowacyjne. Będziemy chcieli to wspierać jako władze regionów – mówił marszałek podczas uroczystego otwarcia wystawy. – Życzę, żeby te targi, w przededniu inauguracji nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, były dobrą okazją do tego, żeby zaplanować rozwój gospodarstw, bo rolnictwo było, jest i będzie podstawą polskiej gospodarki jeszcze przez bardzo długi okres. Nasi rolnicy udowodnili to, konkurując bardzo skutecznie na rynkach światowych podkreślał.

Podczas otwarcia targów AGROTECH wręczono medale i wyróżnienia dla najlepszych produktów prezentowanych na tegorocznej wystawie oraz rozstrzygnięto konkurs „Maszyna Rolnicza Roku 2014”

Na stoiskach można zobaczyć setki najnowszych maszyn, a wśród nich także te wielkogabarytowe oraz zwycięzców międzynarodowego konkursu Tractor of the Year 2014. Odbywa się wiele imprez towarzyszących jak Krajowy Finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych oraz specjalistyczne konferencje. Jedną z ciekawszych, zorganizowaną w pierwszym dniu targów przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, było spotkanie pod tytułem „Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Podczas kieleckich targów można obejrzeć zwycięzców prestiżowego europejskiego konkursu Tractor of  the Year w kategorii ciągników polowych: CLAAS’a AXION’a 850 (zdobywcę tytułu Ciągnika Roku 2014) oraz LAMBORGHINI NITRO 130 VRT (zdobywcę tytułu najlepiej zaprojektowanego Ciągnika Roku 2014). Tractor of  the Year to międzynarodowa nagroda przyznawana przez dziennikarzy z 23 krajów Europy.

Równolegle do jubileuszowych XX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Targach Kielce odbywają się XIV Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO. Na wystawie prezentowane są narzędzia i maszyny wykorzystywane w transporcie i obróbce drewna, środki ochrony lasu przed szkodnikami oraz zaawansowane systemy informatyczne.