Targi rolnictwa, leśnictwa i agrobiznesu w Libramont

Targi rolnictwa, leśnictwa i agrobiznesu w Libramont

W dniach 26-29 lipca 2019 r. odbędą się jedne z najważniejszych na świecie targów branży rolniczej – Libramont (Belgia). Targi rolnictwa, leśnictwa i agrobiznesu w Libramont to największe targi na świeżym powietrzu w Europie. Dom Polski Wschodniej w Brukseli na potrzeby udziału w targach firm z Polski Wschodniej planuje zabezpieczyć wspólną powierzchnię wystawienniczą w formie wspólnego stoiska dla wszystkich podmiotów z Polski Wschodniej wraz z wyposażeniem i zapleczem socjalnym.

Każdego roku odwiedza je blisko 220 000 odwiedzających, 800 wystawców i 5 000 marek na powierzchni 300 000 m². Podczas targów prezentowane są aspekty związane z życiem na wsi z wielu punktów widzenia: maszyny, zwierzęta gospodarskie, leśnictwo, agrobiznes, ogrodnictwo, inżynieria lądowa, badania, edukacja i kultura.
Dom Polski Wschodniej w Brukseli na potrzeby udziału w targach firm z Polski Wschodniej planuje zabezpieczyć wspólną powierzchnię wystawienniczą w formie wspólnego stoiska dla wszystkich podmiotów z Polski Wschodniej wraz z wyposażeniem i zapleczem socjalnym. Powierzchnia ta zostanie podzielona na pięć części, do dyspozycji każdego z województw tworzących DPW. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymają bezpłatne wejściówki i będą mieli możliwość skorzystania z programu oferowanego uczestnikom targów LIBRAMONT. Koszty dojazdu, wyżywienia, zakwaterowania a także rozłożenia i złożenia ekspozycji, pozostają w gestii uczestników. Więcej szczegółów na temat targów znajduje się pod adresem: www.foiredelibramont.com/en/.
Serdecznie zapraszamy podmioty z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w tym wydarzeniu.
Zgłoszenia w formie wypełnionej elektronicznie karty zgłoszeniowej proszę przesłać do dnia 2 kwietnia 2019 r. na adres info@eastpoland.eu. Niezbędnych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Konrad Cedro, przedstawiciel województwa świętokrzyskiego w Brukseli, Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli funkcjonujące w ramach Departamentu Inwestycji i Rozwoju, kontakt: konrad.cedro@sejmik.kielce.pl; tel.: +32 2 738 02 27.
Województwo Świętokrzyskie jest koordynatorem prac Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2019 r.

Karta zgłoszeniowa Libramont 2019