Mkotanski 683x1024

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ma dyrektora

Michał Kotański przez kolejne pięć lat będzie dyrektorem Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Uchwałę w sprawie jego ponownego powołania na stanowisko dyrektora z dniem 1 września 2019 r. podjął podczas dzisiejszych obrad Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

31 sierpnia br. wygasa powołanie Michała Kotańskiego na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Stosownie do przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej „Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na powołanie na stanowisko dyrektora, bez przeprowadzania konkursu, kandydata wskazanego przez organizatora. W przypadku powoływania tej samej osoby na stanowisko dyrektora na następny okres, organizator zasięga opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”.

W związku z powyższym, po zapoznaniu się z opiniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stowarzyszeń i związków zawodowych Zarząd Województwa zdecydował o powołaniu Michała Kotańskiego na stanowisko dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na kolejny pięcioletni okres bez przeprowadzenia konkursu.