Ten projekt podniesie standardy obsługi inwestora

Ten projekt podniesie standardy obsługi inwestora

Jest wiele do zrobienia, jeśli chodzi o podniesienie jakości współpracy samorządów terytorialnych z inwestorami. Odpowiedzią na te potrzeby jest zainaugurowany dziś projekt realizowany przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w ramach Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Z danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wynika, że tylko 14 procent samorządów lokalnych ma opracowane procedury postępowania z inwestorami, a jedynie 12 procent stosuje wystandaryzowane, podnoszące jakość przekazu „formatki” informacyjne na temat terenów inwestycyjnych.

– Przystąpiliśmy do tego projektu, ponieważ nasze województwo w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej nie plasuje się wysoko. Przyczyn tego jest wiele, a nasz projekt może być krokiem w kierunku zmiany tego stanu rzeczy, aby jak najskuteczniej wypromować potencjał inwestycyjny gmin i powiatów – mówił Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w województwie świętokrzyskim” rozpoczął się wstępnym szkoleniem dla kilkudziesięciu pracowników samorządów z regionu. Oprócz szkoleń przewidziano również m. in. pomoc w tworzeniu wizualizacji terenów inwestycyjnych czy doradztwo indywidualne.

– Nie są to proste zagadnienia. Przede wszystkim trzeba mieć co inwestorowi zaoferować. Poza tym to szczególna próba połączenia dwóch różnych kultur zarządzania: nie jest łatwo przeskoczyć z myślenia „urzędniczego”, administracyjnego na myślenie biznesowe. To poważne wyzwanie – mówił Paweł Kolas, ekspert prowadzący szkolenie.

Efektem realizacji projektu ma być m. in. wdrożenie minimalnego zakresu procedur współpracy z inwestorem, doskonalenie kompetencji pracowników zajmujących się opracowywaniem ofert inwestycyjnych, a także budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora.

Nabór gmin i powiatów do projektu ma zostać przeprowadzony w I kwartale br. Więcej informacji można uzyskać w Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości, pod nr tel. 41 365 81 81 lub pisząc na adres: agnieszka.rachwal@sejmik.kielce.pl lub tomasz.stepniewski@sejmik.kielce.pl.

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.