Wizualizacja obiektów Głównego Urzędu Miar w Kielcach

Teren pod budowę laboratoriów GUM przekazany

Teren budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar u zbiegu ulic Wrzosowej i ks. Jerzego Popiełuszki w Kielcach już przekazany! W tym tygodniu planowane jest rozpoczęcie robót związanych z przygotowaniem zaplecza oraz wygrodzeniem obszaru inwestycji.

Teren budowy został przekazany przez przedstawicieli inwestora – konsorcjum Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Świętokrzyskiej – generalnemu wykonawcy Firmie Budowlanej Anna-Bud.

– Cieszę się, że działania związane z rozpoczęciem tej ważnej dla naszego regionu inwestycji są tak dynamiczne, bo to dobry prognostyk na realizację całego przedsięwzięcia – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Przypomina on, że budowa sześciu laboratoriów GUM ma potrwać do końca 2023 r, a ich umiejscowienie w Kielcach ma kluczowe dla regionu świętokrzyskiego znaczenie, bowiem ma zapewnić zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności naszej gospodarki.

W wybudowanych laboratoriach początkowo będzie funkcjonowało około trzydziestu skonsolidowanych stanowisk pomiarowych, zgodnie z najnowszymi trendami światowymi. W ten sposób zaspokajane będą potrzeby przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych z regionu, kraju i z zagranicy. Stanowiska wpiszą się w inteligentne specjalizacje regionu świętokrzyskiego, w szczególności z zakresu: nanometrologii w odniesieniu do pomiarów wielkości geometrycznych (branża metalowo-odlewnicza), systemów nawigacji satelitarnej w nowoczesnym rolnictwie i sadownictwie (branża technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz nowych metod pomiarów w medycynie estetycznej (turystyka zdrowotna i prozdrowotna).

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 Wsparcie Infrastruktury B+R, Oś Priorytetowa I – Innowacja i Nauka. Kwota unijnego wsparcia na to przedsięwzięcie wynosi do 165 mln zł.